HOME

<< back

Acroceridae Spinvliegen

Acrocera orbicula
Acrocera orbiculus foto Cor Zonneveld
Spinvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Spinvliegen Weetjes


Er zijn in Nederland 7 soorten. Ze zijn 2.5-20mm groot. Ze worden ook wel Kogelvliegen genoemd, door hun kogelvormige lichaam. Eeen klein rond kopje en vrij bolvormig borstrugdeel en het gekromde achterlijf. Sommige soorten hebben een vrij groot achterlijf

Alle soorten zijn nogal zeldzaam, d.w.z. ze worden weinig gezien of verzameld.

Ze heten spinvliegen omdat ze allemaal in associatie leven met spinnen. De volwassen vliegen (imago's) leggen een groot aantal eitjes in de buurt van spinnennesten. De larve van een spinvlieg gaat op jacht naar een jonge spinnetje en dringt in zijn lichaam naar binnen. De spin groeit en ondergaat een aantal vervellingen. Ondertussen leeft de larve vrij rustig in het spinnetje, om pas echt actief te worden als de spin volwassen wordt. Nu eet de spinvlieglarve de spin van binnen leeg. Dan maakt hij voor zijn verpopping gebruik van de door de spin vervaardigde spindraden uit het web. Hij maakt een cocon van de spindraden.

De imago's zijn ook bloembezoekers, maar worden weinig waargenomen.

Fotografie Weetjes

De spinvliegen hebben een opvallend kogelvormig lichaam, met een relatief grote 'oorvormig' schubje onder de vleugelbasis.

Mogelijke look-alikes

De Spinvliegen zijn verwant aan de Wolzwevers maar lijken er uiterlijk niet erg op.

Andere Bronnen

Een aantal unieke foto's van Spinvliegen zijn te vinden op de WEBSITE van COR ZONNEVELD.

Update over naamgeving Lauxaniidae en voorkomen van soorten in Nederland (bron: Jong, H., & Th. Zeegers, 2001. Family Acroceridae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Acroceridae. (Visited: 08/03/2016.)

BOVEN