HOME

<< back

Anisopodidae Venstermuggen

Venstermuggen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Anisopodidae Venstermuggen


Sylvicola spec. Sylvicola spec. Sylvicola spec. Sylvicola spec. Sylvicola spec. Sylvicola spec.
Sylvicola spec.
Sylvicola cinctus Sylvicola cinctus Sylvicola cinctus
Sylvicola cinctus (♀)
Sylvicola fuscatus Sylvicola fuscatus Sylvicola fuscatus
Sylvicola fuscatus (2♂, 2♀)
Sylvicola punctatus Sylvicola punctatus Sylvicola punctatus Sylvicola punctatus Sylvicola punctatus
Sylvicola punctatus (2♂, 2♀)

Venstermuggen Weetjes

Er zijn zes Venstermuggen soorten in Nederland van twee subgenera Sylvicola (Anisopus) en Sylvicola (Sylvicola).

Ze zijn wat gelig bruinig van kleur en harig op lichaam en vleugels. Ze zijn 6-12 mm lang met lange vleugels en karakteristieke vlekken op de vleugels en een diskaalcel in de vleugeladering.

Het onderscheid tussen deze twee subgenera is op basis van minieme verschillen in de vleugeladering. De identificatie van de soorten is vooral op basis van microscopisch onderzoek van mannelijke genitalia.

Zie DETERMINATIESLEUTEL van Europese Venstermugsoorten.

Of DETERMINATIESLEUTEL voor alle Noord Europese Sylvicola soorten Soli en Rindal, 2014.

De Venstermuggen zijn vooral te vinden op rottend, gistend organisch materiaal, composthopen en slijmerige boomsappen.

De adulten komen het meest voor in de zomer in bos en open habitats. Ze zitten vaak op boomstammen, muren en vensters, typisch met een schuin omhoog gericht lichaam. Soms vind je ze ook op bloemen o.a schermbloemigen zoals Engelwortel.

Fotografie Weetjes

Bij duidelijke foto's van de vleugels zijn venstermuggen op subgenera niveau te onderscheiden.

Mogelijke look-alikes

Ze lijken wel op sommige Limoniidae Steltmuggen en Tipulidae Langpootmuggen. De langpootmuggen hebben o.a een langere snuit (rostrum) en langere palpen waar het laatste = vijfde palp segment verlengd is. Bij de Venstermuggen is de snuit korter en zijn de palpen korter met vier segmenten.

Andere Bronnen

Ze zijn op familie niveau uit te sleutelen met Pjotr Oosterbroek e.a. (2006) De Europese families van muggen en vliegen (Diptera).

Update over naamgeving Anisopodidae en voorkomen van soorten in Nederland (bron: Beuk, P.L.Th., 2001. Family Anisopodidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Anisopodidae. (Visited: 08/03/2016.)

Informatie over voedsel planten van de venstermuggen.

Determinatiesleutel algemene Venstermuggen M. Hackston.BOVEN