HOME

<< back

Platypezidae Breedvoetvliegen

Breedvoetvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Agathomyia antennata Agathomyia antennata
Agathomyia antennata (foto J.A. van Erkelens)
Agathomyia unicolor Agathomyia unicolor Agathomyia unicolor
Agathomyia unicolor
Agathomyia viduella Agathomyia viduella
Agathomyia viduella
Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii
Agathomyia wankowiczii Tonderzwambreedvoetvlieg (m,v)
Bolopus furcatus Bolopus furcatus
Bolopus furcatus
Callomyia amoena Callomyia amoena Callomyia amoena Callomyia amoena
Callomyia amoena
Kesselimyia chandleri Kesselimyia chandleri Kesselimyia chandleri
Kesselimyia chandleri Parasolzwambreedvoetvlieg
Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica
Lindneromyia hungarica
Paraplatypeza atra Paraplatypeza atra Paraplatypeza atra Paraplatypeza atra
Paraplatypeza atra
Paraplatypeza bicincta Paraplatypeza bicincta Paraplatypeza bicincta Paraplatypeza bicincta
Paraplatypeza bicincta
Paraplatypeza hirticeps Paraplatypeza hirticeps Paraplatypeza hirticeps Paraplatypeza hirticeps
Paraplatypeza hirticeps
Platypezina connexa Platypezina connexa
Platypezina connexa
Platypeza consobrina Platypeza consobrina
Platypeza consobrina (foto J.A. van Erkelens)
Polypovora picta
Polypovora picta
Protoclythia modesta Protoclythia modesta Protoclythia modesta Protoclythia modesta
Protoclythia modesta
Protoclythia rufa Protoclythia rufa
Protoclythia rufa
Protoclythia rufa Protoclythia rufa
Protoclythia rufa (foto J.A. van Erkelens)

Breedvoetvliegen Weetjes


De adulte breedvoetvliegen zijn te herkennen door hun fourageergedrag waarbij ze snel over blaadjes bewegen even stilstaan en weer verder rondrennen. Ze lijken daarin op de Phoridae (bochelvliegen) die een zelfde gedrag vertonen. Ze eten hierbij stuifmeel verzameld op de lager gelegen nerven. Ze hebben mogelijk een voorkeur voor ruigere of grotere bladeren die meer stuifmeel ophopen in de nerven en verder oppervlak. De breedvoetvliegen hebben een bolle rug en afgeplatte tarsen aan de achterpoten. De Microsania Rookvlieg soorten hebben geen afgeplatte tarsen. Ze heten rookvliegen omdat ze door rook worden aangetrokken en vrijwel alleen verzameld worden in de rookpluimen, waar deze vliegen ook paren. De vrouwtjes vind je bij smeulend vuur of op de nog warme ashopen.

Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii
Tonderzwambreedvoetvlieg: larven in de Platte Tonderzwam

De larven zijn allemaal gebonden aan paddenstoelen en meestal op een soort paddenstoel of verwante paddenstoelsoorten. De oranje gekleurde Agathomyia wankowiczii legt haar eitjes op de onderzijde van jonge aangroei van de platte tonderzwam Gonoderma De larve boort zich in deze houtzwam en de zwam vormt een uitstulping "tepel". De larve voedt zich met het mycellium van de zwam en na volgroeiing werkt deze zich naar buiten om zich in de bos bodem te nestelen en hier te verpoppen en in het voorjaar als vlieg weer te voorschijn te komen.

Fotografie Weetjes

Een aantal soorten is nog redelijk van foto te herkennen door opvallende kleuren van de vrouwtjes. Bij de soorten Agathomyia viduella, A. falleni, Patypezina connexa, Parapleatypeza atra en Bolopus furcatus zijn de vrouwtjes ook zwart. Ook zijn er donkere varianten van de vrouwtjes Agathomyia uniciolor. De allemaal donkere vrouwtje van rookvliegen Microsania zijn niet te onderscheiden. De vleugeltekening is onderscheid tussen de genera. De meeste soorten zijn alleen op soortnaam te brengen met behulp van microscopisch onderzoek. De typische tepels onder de platte tonderzwam is een specifiek kenmerk van de tonderzwambreedvoetvlieg. Interessant is om meer natuurfoto's te verkrijgen van breedvoetvliegen die bezig zijn eitjes te leggen op hun specifieke paddenstoelsoort.

Mogelijke look-alikes

Opetia nigra
Opetia nigra

Verwante families zijn Opetiidae met de algemeen voorkomende soort Opetia nigra In hun gedrag van rondrennen op bladeren lijken ze op Phoridae Bochelvliegen. De meeste mannetjes en sommige vrouwtjes breedvoetvliegen zijn ook donker maar dof viltig van kleur terwijl de bochelvliegen meer glimmend van kleur zijn. Breedvoetvliegen zie je alleen op het blad terwijl de bochelvliegen ook onder het blad lopen (Menno Reemer, pers. mededeling).

Andere Bronnen


Menno Reemer en Herman de Jong hebben een tabel opgesteld en informatie over alle soorten met illustraties.

HIER TE BESTELLEN BIJ EIS €15 ENTOMOLOGISCHE TABEL NR.10

Michal Thoc et al. (2014) Phylogeny of Platypezidae: Is Microsania a Platypezid?

Microsania verschilt genetisch sterk van andere Platypezidae en heeft ook in andere verwante families geen nauwe verwantschappen. Sommige auteurs zoals Michal Thoc en andere zie boven pleiten om Microsania in een aparte familie Microsaniidae te plaatsen. Een Nederlandse naam voor deze familie zou kunnen zijn "Rookvliegen".BOVEN