HOME

<< back

Acroceridae Spinvliegen

Spinvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Acrocera orbicula
Acrocera orbicula foto Cor Zonneveld
Acrocera orbicula Acrocera orbicula Acrocera orbicula
Acrocera orbicula foto's Rob Versteeg

Spinvliegen Weetjes

Er zijn in Nederland 7 soorten. Ze zijn 2.5-6.0 mm groot. Ze worden ook wel Kogelvliegen genoemd, door hun kogelvormige lichaam. Een klein rond kopje en vrij bolvormig borstrugdeel en het gekromde achterlijf. Sommige soorten hebben een vrij groot achterlijf

Alle soorten zijn vrij zeldzaam, d.w.z. ze worden weinig gezien of verzameld.

Ze heten spinvliegen omdat ze allemaal in associatie leven met spinnen. De volwassen vliegen (imago's) leggen een groot aantal eitjes in de buurt van spinnennesten. De larve van een spinvlieg gaat op jacht naar een jonge spinnetje en dringt in zijn lichaam naar binnen. De spin groeit en ondergaat een aantal vervellingen. Ondertussen leeft de larve vrij rustig in het spinnetje, om pas echt actief te worden als de spin volwassen wordt. Nu eet de spinvlieglarve de spin van binnen leeg. Dan maakt hij voor zijn verpopping gebruik van de door de spin vervaardigde spindraden uit het web. Hij maakt een cocon van de spindraden.

De imago's zijn ook bloembezoekers, maar worden weinig waargenomen. Ze zijn meest actief op warme zonnige dagen. Ze vormen soms kleine zwermen en paren in de vlucht. Ze doen ook aan "hilltopping", d.w.z. ze gaan op strategisch hoge punten in het landschap zitten, met overzicht op de omgeving op zoek naar partners.

Het gedrag van "hilltopping" zien we trouwens ook bij horzels zie familie Oestridae

Er wordt ook gemeld dat Spinvliegen om mensen en dieren heen zwermen en gaan voor de ogen. Zijn ze mogelijk op zoek naar traanvocht?. Ze komen soms zo dichtbij, hangend in de lucht, dat je ze met de hand kunt vangen.

Fotografie Weetjes

De spinvliegen hebben een opvallend kogelvormig lichaam, met een relatief groot 'oorvormig' schubje onder de vleugelbasis.

Mogelijke look-alikes

De Spinvliegen zijn verwant aan de Wolzwevers maar lijken er uiterlijk niet erg op.

Andere Bronnen

Een aantal unieke foto's van Spinvliegen zijn te vinden op de WEBSITE van COR ZONNEVELD zie MUSCOMORPHA Acroceridae.

Een overzicht van soorten sommige met foto's is te vinden op de Familie Acroceridae op WAARNEMING.NL.

Mike Hackston insect keys Zie Order Diptera -> The Flies -> Acroceridae..

Update over naamgeving Acroceridae en voorkomen van soorten in Nederland (bron: Jong, H., & Th. Zeegers, 2001. Family Acroceridae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Acroceridae.

BOVEN