HOME

<< back

Agromyzidae Mineervliegen

Mineervliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Agromyzidae Mineervliegen

Agromyza pseudoreptans Agromyza pseudoreptans
Agromyza pseudoreptans (♀) boort een gat door de bladhuid van de brandnetel en legt hierin een eitje
Agromyzidae spec. Agromyzidae spec. Agromyzidae spec.
Agromyzidae spec.
Calcomyza humeralis
Calcomyza humeralis
Cerodontha denticornis Cerodontha denticornis Cerodontha denticornis Cerodontha denticornis Cerodontha denticornis
Cerodontha denticornis (♀)
Chromatomyia horticola Chromatomyia horticola Chromatomyia horticola Chromatomyia horticola Chromatomyia horticola
Chromatomyia horticola (♂)

Chromatomyia horticola lijkt op C. syngenesiae. Alleen mannetjes zijn genitaal van elkaar te onderscheiden. Echter Chromatomatomyia syngenesiae komt uitsluitend op plantensoorten uit de fam. Asteraceae voor en Chromatomyia horticola ook op 22 andere planten families. (bron Willem Ellis die naar Griffiths 1967a verwijst). Onze uitgekweekte larve die na 6 dagen uit de mijn kwam is dus een Chromatomyia horticola want deze komt uit de blad mijn van Million Bells (Callibrachoa spec. Fam Solanaceae).

Chromatomyia syngenesiae Chromatomyia syngenesiae Chromatomyia syngenesiae Chromatomyia syngenesiae Chromatomyia syngenesiae
Chrysantevlieg Chromatomyia syngenesiae (3♂, 1♀)
Liriomyza flaveola Liriomyza flaveola
Liriomyza flaveola(♀)
Metopomyza flavonotata
Metopomyza flavonotata (♂)
Napomyza spec.
Napomyza spec.
Phytoliriomyza melampyga Phytoliriomyza melampyga Phytoliriomyza melampyga Phytoliriomyza melampyga Phytoliriomyza melampyga Phytoliriomyza melampyga
Phytoliriomyza melampyga mijn en larve in blad van klein springzaad
Phytomyza ranunculi Phytomyza ranunculi Phytomyza ranunculi
Phytomyza ranunculi (♂)
Phytomyza ranunculi Phytomyza ranunculi Phytomyza ranunculi Phytomyza ranunculi Phytomyza ranunculi
Phytomyza ranunculi (♀) op blaartrekkende boterbloem
Phytomyza spec.
Phytomyza spec.(♀)

Mineervliegen Weetjes


Cerodontha denticornis

Het vrouwtje mineervlieg boort een gaatje in het blad met de verharde (gechitiniseerde) niet intrekbare delen van het achterlijf (zie foto hierboven) en legt een eitje in het gat. Het eitje groeit uit tot een larve, die zich een weg baant in het zachte parenchym deel van het blad tussen de bovenhuid (epidermis) en onderhuid van het blad. De meeste larven banen zich een weg door de epidermis naar buiten en vallen op de aarde waar zij zich verpoppen. Anderen spinnen een zijdedraadwiegje aan de beschutte onderzijde van het blad, waarin de larve zich verpopt. Na enige tijd of na de winter in de volgende lente of zomer komt een vlieg tevoorschijn uit de pop.

Soms zijn er meer ingewikkelde relaties. Naast de witte poppen van de Chrysantevlieg in het afrikaantjesblad (2-4) vinden we ook zwarte poppen (5-11). De mineervlieg pop wordt 'geinfecteerd' door een wesp die een eitje legt in de witte chrysantenvliegpop. Het eitje groeit uit tot een larve binnen in de mineervliegpop en eet deze pop van binnen leeg waardoor alleen de witte vliegenpophuid tenslotte overblijft (10). De pop die nu ontstaat in de bladmijn is de zwarte pop van een kleine wespje met nog een dun wit huidje van de Chrysantevliegpop. Op de laatste foto zien we het wespje wat uit de zwarte pop ontstaan is. Ook zijn de restanten van de pophuid te zien.(12

Chromatomyia syngenesiae 1 Chromatomyia syngenesiae 2 Chromatomyia syngenesiae 3 Chromatomyia syngenesiae 4 Chromatomyia syngenesiae 5 Chromatomyia syngenesiae 6 Chromatomyia syngenesiae 7 Chromatomyia syngenesiae 8 Chromatomyia syngenesiae 9 Chromatomyia syngenesiae10 Chromatomyia syngenesiae11 Chromatomyia syngenesiae12

De boven geschetste ontwikkeling vond plaats op ons terrastuintje in een bak met Afrikaantjes Tagetes van de Chrysantevlieg waarbij we het proces volgden van de ontwikkeling van de mineergangen in het afrikaantje, de ontwikkeling van de witte pop van de mineervlieg, de vondst van zwarte poppen naast de witte in het afrikaantje en het uitkomen van het Eulophidae wespje uit de zwarte pop.

Er zijn ongeveer 200 soorten Agromyzidae, met subfamilies Agromyzinae en Phytomyzinae. De meeste soorten bladmineerders zijn slechts aan één of enkele plantensoorten gebonden. Een aantal mineerders is schadelijk door het mineren in commerciele gewassen.

Alle soorten uit de familie Agromyzidae zijn mineerders.

Fotografie Weetjes

De vliegen zijn klein en slechts een beperkt aantal soorten is van foto op soortnaam te brengen. De meeste mineervliegsoorten worden benoemd aan de hand van kenmerken van de bladmijnen en zekerheid omtrent de juiste plantennaam waar de bladmijn zit. Foto's voor determinatie van de soort tonen de typische kenmerken van de plant en van het blad met details van boven en onderzijde blad. De bladmijnen kunnen alleen bovenzijdig, alleen onderzijdig of zichtbaar aan beide zijden van het blad. Kenmerkend is de 'frass' oftewel de faeces van de larve. De verspreiding van de 'frass' in de gang in het midden, of aan de zijden of afwisselend ene en ander zijde, enz. is kenmerkend voor de soort. Begint de mijn aan de rand van het blad of ergens anders, kruist de mijn de dwarsnerven of volgt het de nerven, is er een boogvormige snede zichtbaar waar de larve uit de mijn gekropen is, of is er nog een restje van het eitje aanwezig op het blad waar de larve uit ontstaan is. De dikte van de mijngang en kronkelingen van begin tot eind zijn ook karakteristiek.

Determinatie van imago's vereist vaak analyse van details in vleugeladering en de aanwezigheid/ afwezigheid en plaats van dwarsaders.

Check bijvoorbeeld op het internet -- DrawWing Diptera Agromyzidae --

Dr. Willem Ellis heeft een zeer uitgebreide studie gemaakt van de mineerders zowel vliegen als andere insecten zoals microvlinders en dit uitgebreid gedocumenteerd in zijn website.

WELKE BLOEMVLIEGEN ZIJN MINEERDERS ZIE WILLEM ELLIS (scroll door naar Diptera en kies Agromyzidae)

De genoemde website laat ook zien dat er nog 12 andere vliegen- en muggenfamilies zijn waarvan een deel van de soorten mineren!!

In de koude periode wanneer er niet zo veel meer rond vliegt is er toch nog veel te fotograferen zoals de plantendelen waar mineergangen op te vinden zijn.

Mogelijke look-alikes

De mineervliegen lijken veel op vliegen uit de families van de Chloropidae (halmvliegen).

De bladmijnen lijken veel op bladmijnen van andere vliegen en ook van andere insecten zoals microvlinders.

Andere Bronnen

Zie Overzicht van Nederlandse Agromyzidae soorten op waarneming.nl.

Determinatie van de Britse mineervliegen zijn beschreven door Kenneth Spencer (1972) zie DETERMINATIE SLEUTEL (BRITISH) AGROMIZIDAE.

Update over naamgeving Agromyzidae en voorkomen van soorten in Nederland (bron: Beuk, P.L.Th., 2015. Family Agromyzidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Agromyzidae. (Visited: 08/03/2016.)

Pristurus (eigen werk) laat het ei leggen van een mineervlieg zien (Melanagromyza spec.)

Op zijn werk is een Creative Common Licentie SA3 van toepassing.

Phytoliriomyza_melampyga_-_2013-07-12.webm.1080p.webm

Op ons werk is een Creative Commons Licentie van toepassing, 2014, J.Wind, Ede, Nederland.           


BOVEN