HOME

<< back

Anthomyzidae

Anthomyzidae vliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Anthomyza gracilis Fungomyza albimana
Anthomyza gracilis en Fungomyza albimana© Dipterainfo en Dmitry Gavryushin
Anthomyza gracilis Anthomyza gracilis Anthomyza gracilis
Anthomyza gracilis (♂) een algemene soort
Anthomyza gracilis Anthomyza gracilis
Anthomyza gracilis (♀)
Stiphrosoma cingulatum Typhamyza bifasciata
Stiphrosoma cingulatum en Typhamyza bifasciata © Dipterainfo en Dmitry Gavryushin

Anthomyzidae vliegen Weetjes

In Nederland zijn 10 soorten Anthomyzidae uit 6 genera namelijk Anagnota (1), Anthomyza (3), Fungomyza (1), Paranthomyza (1), Stiphrosoma (3), Typhamyza (1).

Het zijn slanke vliegen, waarvan sommige met een wat afgeplatte kop en oogvorm. Ze zijn zeer klein (1,3mm) tot middel groot (4,5mm). De meeste soorten zijn zwart sommige met felgeel voorhoofd en lichtgekleurde antennes (Anthomyza).

Ze komen voor in vochtige omgeving van kruidenrijk vochtig bos tot open moeraslandschappen met zegges, pitrus, biezen en lisdodde. Ook komen ze in grassen voor meestal dichtbij de grond in de bladschedes (bijv. Stiphrosoma laetum behalve in zegge, rus, biezen ook in de grassen Smele, Struisgras, Kropaar, Witbol, en Schaduwgras (=Poa nemoralis). Van Stiphrosoma sabulosum is bekend dat de larven voorkomen in Frans en Engels raaigras, Kropaar, Witbol en Schaduwgras. (Roháček, J. 1996)

De larven leven in de bladschedes van blad en stengel waar ze zich voeden met microben. Sommige larven leven van rottend plantenmateriaal (Stephen Marshall, 2011). Het zijn blijkbaar niet bladmineerders zoals genoemd in sommige referenties.

Larven van het genus Fungomyza leven in paddenstoelen. Een paar soorten leven in gallen, die ze niet zelf veroorzaken maar die zijn ontstaan door andere insecten (galmug of galwesp).

Fotografie Weetjes

Om Anthomyzidae te fotograferen zul je soms door de knieën moeten om in de onderste lagen van grassen, biezen, zegge enz. te speuren. De beste tijd om ze te zien is in de maanden juni en juli.

Foto's van zijaanzicht waarbij het kopprofiel en het achterlijf goed te zien zijn, zijn het meest informatief

Mogelijke look-alikes

De Anthomyzidae zijn met meerdere families ondergebracht in de superfamilie Opomyzoidea. Binnen deze verwante families zijn sommige look-alikes te vinden zoals bijvoorbeeld de Clusiidae en de Opomyzidae.

Andere Bronnen

De meest uitgebreide informatie over de Anthomyzidae is te vinden in Roháček, J. 2006. "A monograph of Palearctic Anthomyzidae (Diptera), Part 1. Časopis Slezského Zemského Muzea 55: 1-328 en Roháček, J. 2009. "A monograph of Palearctic Anthomyzidae (Diptera), Part 2. Časopis Slezského Zemského Muzea 58: 1-180

zie hier Roháček over Stiphrosoma soorten.

bron: Roháček, J. 1996. Revision of Palearctic Stiphrosoma, including the Anthomyza laeta-group (Diptera:Anthomyzidae) in Eur. J. Entomol. 93:89-120

zie foto's van Anthomyza collini.

Update over naamgeving Anthomyzidae en voorkomen van soorten in Nederland (bron: Zuijlen, J.W.A. van, & J. Roháček, 2015. Family Anthomyzidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Anthomyzidae.


BOVEN