HOME

<< back

Atelestidae

Atelestidae weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Atelestus spec.
Atelestus spec. foto Mucho Fera op diptera.info

Atelestidae Weetjes


In Nederland zijn twee soorten bekend Atelestus pulicarius en Meghyperus sudeticus. Ze behoren tot de superfamilie van de Empidoidea, samen met o.a. de Dansvliegen Empididae, de Bocheldansvliegen Hybotidae waarmee ze dus verwant. Er zijn in Nederland 2 soorten. Ze zijn 2 -3.5 mm groot.

Er is nog weinig over deze vliegen bekend. De larven zijn onbekend. Wat de adulten eten is vrijwel onbekend. Het zijn vermoedelijk rovers die predateren op kleine beestjes.(Pjotr Oosterbroek, 2006), maar Marshall (2012) pg. 234 houdt het er op dat ze pollen eten. Ze hebben volgens Marshall geen harde monddelen hebben om door de huid van andere beestjes te prikken, zoals bij veel andere verwante soorten als de dansvliegen.

Ze zijn zwart en hebben een vleugelstigma, vrij grote anaallob aan de basis van de vleugel zoals o.a. ook bij de Bocheldansvliegen. Ze hebben zijdelings afgeplatte schenen aan de achterpoten. Alle poten zijn nogal harig.

De uiterlijke kenmerken zijn: ze hebben een klein kopje met relatief grote ogen, de antenne heeft een kort derde segment en de arista is meer dan 2x zo lang als derde antennesegment. Het achterlijf versmald zich stapsgewijs naar achteren. Atelestus pulicarius heeft een iets andere vleugeladering dan Meghyperus sudeticus. Bij M. sudeticus is de M-ader gevorkt bij A. pulicarius ongevorkt.

Ze worden weinig gezien of verzameld. Ze komen voor in graslanden, kruidlaag of blad in loofbossen, vaak in de buurt van water. De bekende vindplaatsen van M. sudeticus is op grint en zand oevers langs rivieren.

Fotografie Weetjes

Er zijn weinig foto' van deze twee soorten en helemaal niet van de larven. Foto's om te documenteren wat ze eten enz. is een leuke uitdaging.

Mogelijke look-alikes

Ze lijken op Dansvliegen(Empididae) en Bocheldansvliegen (Hybotidae). Ze hebben geen hoge bochel zoals de Bocheldansvliegen. Ze lijken ook wel op Microsania (rookvliegen).

Voor de vleugeltekening van de twee soorten en de familie determinatiekenmerken raadplege men Pjotr Oosterbroek. De Europese families van vliegen en muggen (2006).

Andere Bronnen

Afbeeldingen van de twee soorten vind je op de website Diptera info hier.

Update over naamgeving Atelestidae en voorkomen van soorten in Nederland

(bron: Beuk, P.L.Th., & V.S. van der Goot, 2001. Family Atelestidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Atelestidae. (Visited: 08/03/2016.)

BOVEN