HOME

<< back

Athericidae Waterdazen

Waterdazen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Waterdazen Weetjes

Er zijn in Nederland 3 soorten waterdazen. Ze zijn middelgroot (7.5 - 10 mm). Atherix ibis, Atrichops crassipes, Ibisa marginata.

Er is echter geen overeenstemming tussen de verschillende bronnen (waarneming.nl, diptera.info, N.S.R. en Fauna Europaea) over het aantal soorten in Nederland en de naamgeving van de soorten. De soort marginata wordt genoemd als Atherix marginata (Beuk Diptera.info), als Ibisa marginata (Fauna Europaea) en N.S.R. voert marginata zelfs als twee soorten op nl. Ibisa marginata en Atherix marginata. Op waarneming.nl wordt de soort marginata in het geheel niet genoemd en worden slechts twee Nederlandse soorten vermeld Atherix ibis en Atrichops crassipes.

Athericidae soorten op Fauna Europaea check de genera Ibisa, Atherix en Atrichops

Nederlandse Athericidae soorten op Diptera.info

(bron: Beuk, P.L.Th., & V.S. van der Goot, 2001.)

Nederlandse Athericidae soorten op waarneming.nl

In de familie van de Waterdazen komen bloedzuigende vliegen voor, maar de in Nederland voorkomende soorten zijn geen bloedzuigers.

Vrouwtjes leggen eitjes in clusters. De vrouwtjes komen massaal naar een plek om eitjes te leggen. Ze leggen niet alleen eieren maar ook het loodje. De soms wel vuistdikke cluster bestaat dan ook voornamelijk uit dode waterdaasvrouwtjes met daar tussen de eitjes.

Deze eilegplek is boven het water, meestal aan plantendelen ook wel aan de onderkant van een brug.

De larfjes vallen in het water en leven van andere water insecten. De larven gaan uit het water om te verpoppen in de oeverzone.

Voedsel van de imago's is mogelijk nectar.

Fotografie Weetjes

De vliegen zijn niet klein dus gemakkelijker te fotograferen. Een filmpje van de eileg zou ook heel interessant kunnen zijn.

Mogelijke look-alikes

Ze lijken wel op Snipvliegen Rhagonidae maar zijn meer verwant met de Tabanidae Dazen. De mannetjes hebben een lang dun achterlijf. De vrouwtjes een breder achterlijf. De vleugeltekening lijkt ook op die van Snipvliegen.

Andere Bronnen

Athericidae soorten op Diptera.info


BOVEN