HOME

<< back

Aulacigastridae "Sapvliegen"

Sapvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Sapvliegen Weetjes

In Europa is er slechts een soort Aulacigaster leucopeza. Deze vliegen zie je op wondvocht van loofbomen of in de buurt van bomen met een active sapstroom. De volgende boomsoorten worden genoemd door Rung en Mathis 2011, Paardekastanje, Berk, Populier, Eik en Iep. De volwassen voeden zich met de sapstroom en leggen hun eitjes in de sapstroom. De larven voeden zich met microben die in de gistende sapstroom leven. De imago's rusten en overwinteren in boomholtes en spleten in de bast. Marshall noemt het verblijf van imago's in holtes gemaakt door kevers/ houtboorders. Hebben ze wellicht een voorkeur voor sap uit alleen zachte loofhoutsooorten?

De vleugeltekening is karakteristiek door ontbreken van dwarsader BM-Cu in het basisdeel van de vleugel. De c ader is op een deel vergroeid met de R1 ader.

De familie Aulacigastridae worden ook wel "sapflies" genoemd. Er is nog geen Nederlandse naam, maar Sapvliegen lijkt een goede keuze omdat zowel de volwassen vlieg als de larven op sapstromen te vinden zijn.

Hun verwantschap met andere families is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze het meest verwant aan de Chloropidae (Halmvliegen) en Milichiidae. De larven zijn onbekend. Wel is waargenomen dat ze vlieg hun eitjes legden op slakken en dode zoogdieren.

Fotografie Weetjes

De Europese Sapvlieg Aulacigaster leucopeza is een fotogenieke vlieg met twee horizontale lichte strepen in de ogen. Het mannetje heeft lichte strepen op de voorrand van het voorhoofd vlak boven de antenne inplant. (zie foto's van Water Pflieger uit Hongarije) De bovenste streep is breed en geel, daaronder een dunne donkere streep en daaronder een lichte wittige streep. De vlieg is verder zwart met grijze bestuiving. De antenne zijn rond.

Zie foto Aulacigaster leucopeza op Diptera.info.

Mogelijke look-alikes

Ze zijn 2-5 mm en lijken wel wat op Odiniidae die ook een ronde antenne en oogstrepen hebben. Ze lijken ook wel iets op donkere vliegjes zoals uit de familie Drosophilidae (fruitvliegjes), die je ook vaak op sapstromen ziet zoals Drosophila obscura en subobscura. Ook lijken ze oppervlakkig wel iets op Calliopum maar zijn ze minder glanzend.

Andere Bronnen

Revision of the Genus Aulacigastridae by Rung and Mathis (2011). Deze wereldwijdestudie geeft op blz. 104-112 een sleutel en beschrijving van de 4 Palearctische soorten.

Update over naamgeving Aulacigastridae en voorkomen van soort(en) in Nederland

(bron: Beuk, P.L.Th., 2001. Family Aulacigastridae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Aulacigastridae. (Visited: 08/03/2016.)

Ze zijn op familie niveau uit te sleutelen met Pjotr Oosterbroek e.a. (2006) De Europese families van muggen en vliegen (Diptera)

BOVEN