HOME

<< back

Bibionidae Zwarte Vliegen

Zwarte Vliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Bibio anglicus(m,f) Bibio anglicus(f) Bibio anglicus(m) Bibio anglicus(m,f) Bibio anglicus(m) Bibio anglicus(m) Bibio anglicus(m)
Bibio anglicus

Bibio longipes(m) Bibio longipes(f) Bibio longipes Bibio longipes
Bibio longipes een nieuwe soort voor Nederland zie NFM 48 2017 Theo Zeegers, drie maal door ons waargenomen, Kampina 2011, in Ede Noord Ginkel 2014, De Hoge Veluwe 2014)

Bibio johannis(m) Bibio johannis(m) Bibio johannis(m+f) Bibio johannis(m)
Bibio johannis heel algemeen voorkomend

Bibio lanigerus(m) Bibio lanigerus(m) Bibio lanigerus() Bibio lanigerus(f)
Bibio lanigerus Kleine Rouwvlieg heel algemeen voorkomend

Bibio leucopterus copula Bibio leucopterus
Bibio leucopterus

Bibio marci(m+f) Bibio marci(m) Bibio marci(f) Bibio marci(f) Bibio marci(m) Bibio marci(f)
Bibio marci Grote Rouwvlieg algemeen voorkomend

Dilophus febrilis(m+f) Dilophus febrilis(m) Dilophus febrilis(f) Dilophus febrilis(f) Dilophus febrilis(f) Dilophus febrilis(f)
Dilophus febrilis Koortsvlieg heel algemeen voorkomend

Zwarte Vliegen Weetjes

Er zijn 16 soorten 14 Bibio soorten en twee Dilophus soorten Koortsvliegen. Een groot aantal is zeldzaam, terwijl de meeste niet zeldzame zeer algemeen zijn.

De Zwarte Vliegen zijn eigenlijk MUGGEN met typische mug kenmerken zoals de gelede antenne met meer dan drie delen.

Ze worden ook wel Maartse Vliegen genoemd omdat ze in het vroege voorjaar en dan vaak in grote getaLe aanwezig zijn. Opvallend zijn de grote Bibio mannetjes zwermen, kenmerkend met hun hangende pootjes in de vlucht.

De algemene voorjaarssoorten zijn de grote zwarte Bibio marci, de kleinere soorten Bibio lanigerus en Bibio joannis.Bibio clavipes vind je alleen in het najaar

Een soort die je een groot deel van het jaar kunt zien is de algemeen voorkomende Koortsvlieg Dilophus febrilis.

De Dilophus soorten onderscheiden zich van de Bibio soorten doordat de Dilophus soorten op de voorpoot behalve de grote spoor aan de scheen ook nog een middenkrans met sporen hebben.

Een nieuwe soort Bibio longipes, een late herfstsoort voor Nederland werd gepubliceerd door Theo Zeegers in NFM (Nederlandse Faunistische Mededelingen Vol 48: 87-93, 2017)

Dilophus febrilis
Dilophus febrilis = Koortsvlieg zie typisch Dilophus kransje op middendeel van de voorscheen (naast het "normale" kransje op het uiteinde van de scheen)
Bibio longipes Bibio lanigerus(f)

De vrouwtjes van Bibio soorten maken een gaatje van enige cm's diep in de grond met hun voorpoten zie foto's. Dit doen ze met een stevig uitsteeksel wat op het einde van hun scheen (tibia) zit. Ze leggen hun eitjes in het gemaakte bodem gaatje. Waarschijnlijk leggen ze ongeveer 200-300 eitjes. De vrouwtjes gaan meteen dood na dat ze de eitjes gelegd hebben. Ze leven heel kort. De genoemde substraten waarin de Bibio vrouwtjes hun eitjes leggen is een vochtige bodem, bladbodems of rottend hout. Sommige Bibio's leggen hun eitjes in omgeving van graswortels.

De larven komen mogelijk na zo'n 4 maanden uit het eitjes. De larven leven in een groep bijelkaar en overwinteren als larve of pop.

Fotografie Weetjes

Probeer ook parende Zwarte Vliegen te fotograferen, omdat voor een aantal soorten de combinatie van kenmerken man en vrouw uitsluitsel geven over de soort. De beharing van borst en achterlijf is kenmerkend. Een foto van opzij en onder-opzij is nodig om duidelijkheid te kunnen verschaffen. Een duidelijke foto van de voorpoot kan uitsluitsel geven of het een Bibio of Dilophus is.

Mannetjes en vrouwtjes zijn te onderscheiden aan de kop. Beide hebben een nogal platte kop, maar het vrouwtje heeft een meer smalle, langere kop.

Soorten waarbij het mannetje witte vleugels heeft en het vrouwtje donkere vleugels is Bibio leucoptera (leuco=wit, ptera=vleugel)en de Grote Zwarte Rouwvlieg Bibio marci.

Bij een aantal soorten hebben de vrouwtjes een oranje borst en/of achterlijf bijv. Bibio lepidus, Bibio anglicus, Bibio hortulanus.

Mogelijke look-alikes

Scatopse notata
Scatopse notata een mestmug soort

Enigszins gelijke families zijn de Mestmuggen Scatopsidae en de Rouwmuggen Sciaridae

Er zijn een aantal muggenfamilies met vleugeltekening met donkere aders in de voorvleugels bijv. Mestmuggen Scatopsidae en Kriebelmuggen Simuliidae. Bij de vliegen is dit vooral kenmerkend bij de Bochelvliegel Phoridae.

De Phoridae zijn in het veld echter gemakkelijk te onderscheiden omdat ze als "razende roeltjes" over en onder het blad rennen. De Zwarte vliegen Bibionidae zijn rustige eigenlijk vrij slome types.

Andere Bronnen

DETERMINATIE TABEL BIBIONIDAE Theo Zeegers zie blz.4 in De Vliegenmepper dec.1997

Voor vleugeltekeningen van het verschil tussen Bibio clavipes en Bibio lepidus zie Bibionids of the Highlands N. Scotland

Een lijst met U.K. Voedselplanten van de Bibionidae is mogelijk interessant.

De Zwarte vliegen zijn op familie niveau uit te sleutelen met Pjotr Oosterbroek e.a. (2006) De Europese families van muggen en vliegen (Diptera)

BOVEN