HOME

<< back

Bolitophilidae Boleetmuggen

Boleetmuggen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Bolitophila spec. Bolitophila spec. Bolitophila spec.
Bolitophila cinerea
Bolitophila spec. Bolitophila spec. Bolitophila spec.
Bolitophila spec.

Boleetmuggen Weetjes

Er zijn in Nederland 8 soorten. Alle Europese soorten zijn van het geslacht Boletophila.

Ze komen voor op vochtige plekken, langs (stromend) water in bosrijke gebieden. De adulten vind je meest in het voorjaar terwijl de soorten van de verwante familie Mycetophilidae vooral in nazomer en herfst voorkomen.

De larven komen voor in paddenstoelen, alleen op plaatjeszwammen en niet op houtzwammen.

Chandler noemt de volgende relaties van Bolitophila soorten met paddenstoelen:

De naam "Boleetmuggen" is een door mij gebruikte naam. Er is nog geen officiële Nederlandse naam.

De Paddenstoelmuggen vallen onder de door sommigen onderscheiden superfamilie van de Mycetophiloidea en omvatten de families Mycetophilidae, Keroplatidae, Bolitophildae, Ditomyidae en Diadocidiidae.

Er valt nog veel te ontdekken in deze superfamilie, maar daarvoor is veel minitieus microscopisch onderzoek werk, genitaalonderzoek en het bijeenzoeken van verspreide publicaties nodig. Zie ook Andere bronnen.

Fotografie Weetjes

De vleugeladering en antenne is karakteristiek en daarom aandachtspunt voor de foto's. Het dwarsadertje in het bovenvleugeldeel is typerend voor de Bolitophilidae.

Mogelijke look-alikes

Er zijn meerdere muggenfamilies die op elkaar lijken door hun lange dunne poten, lange coxa en dun lijf. De meeste vind je bij paddenstoelen en houtzwammen. De verschillen tussen deze families (Mycetophilidae, Keroplatidae, Ditomyidae en Diadocidiidae) ligt vooral in de vleugeladering en antennes.

De andere families (Mycetophilidae, Keroplatidae en Diadocidiidae) hebben lange sporen op de poten terwijl deze bij de Boleetmuggen vaak kort zijn. De Diadocidiidae hebbben grijze vleugels door fijne beharing (trichia) over de hele vleugel.

Andere Bronnen

Informatie en een determineertabel op genera niveau van alle genera binnen de superfamilie Sciaroidea vind je HIER

info en sleutel Britse Mycetophillidae, met o.a. Bolitophilinae.

Mike Hackston heeft hier een ingang naar zijn vele determinatiesleutels .

BOVEN