HOME

<< back

Bombyliidae Wolzwevers

Wolzwever weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Bombylius major Gewone Wolzwever Bombylius major Gewone Wolzwever
Bombylius major Gewone Wolzwever
Bombylius venosus Bombylius venosus
Bombylius venosus Zwartborstel wolzwever
Exoprosopa capucina Roodbruine Heidezwever Exoprosopa capucina Roodbruine Heidezwever
Exoprosopa capucina Roodbruine Heidezwever
Hemipenthes morio
Hemipenthes morio (foto J.A. van Erkelens)
Thyridanthrax fenestratus
Thyridanthrax fenestratus Vensterrouwzwever
Villa modesta
Villa modesta Duinvilla

Wolzwever Weetjes

Er zijn in Nederland 19 soorten (John Smit, 2013). Veel soorten zijn zeer zeldzaam (10) of zeldzaam (4). Sommige zeldzame soorten zijn gebaseerd op een enkele oude waarneming en deze soorten zijn recent niet waargenomen.

De meest algemene soorten zijn de onder de 'langtongsoorten' de Bombylius soorten, de Gewone wolzwever B. major, de Gevlekte wolzwever B. discolor en de Zwartborstelwolzwever B. venosus. In binnensteden op muren komt Anthrax anthrax veel voor. In de heide en schraal-landen kom je lokaal de Roodbruine heiderouwzwever Exoprosopa capucina tegen. In de duinen zijn nog drie algemene 'korttong' soorten Duinvilla Villa modesta, de Kleine bretelrouwzwever Exhyalanthrax afer en Hemipenthes morio.

De wolzwevers vooral de Bombylius soorten lijken net kolibrietjes die als kleine wolbolletjes die in de lucht stilstaan voor een bloem waaruit ze nectar opzuigen met hun lange steeksnuit. In het voorjaar zie je vaak de Gewone wolzwever op plekken met bloeiende Hondsdraf.

Wolzwever larven parasiteren op spinnen en allerlei soorten insecten zoals vliegen, bijen, wespen en sprinkhanen. Anthrax larven parasiteren op larven van bijen en wespen. Bombylius larven parasiteren op larven van bijen. De larven van de Roodbruine heide rouwzwever parasiteren op poppen van graafwespen en spinnendoders.

De larven van de zeldzame Vensterrouwzwever parasiteren op poppen van graafwespen en op eipakketten van sprinkhanen. Ook de zeer zeldzame Kleine wolzwever Systoechus ctenopterus parasiteert op eipakketten van sprinkhanen. Deze Kleine wolzwever is niet meer waargenomen sinds ..

Fotografie Weetjes

Mogelijke look-alikes

De Wolzwevers zijn verwant aan de Spinvliegen maar lijken er uiterlijk niet erg op.

Andere Bronnen

Veldtabel Wolzwevers van Nederland van John Smit.

Aanvullende Veldtabel Wolzwevers van Noord-west Europa Marc van Veen.

Duistere heiderouwzwever Exoprosopa cleomene duikt op in Nederlandse wolzwever collectie John Smit, 2013.

BOVEN