HOME

<< back

Braulidae Bijenluizen

Bijenluizen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Bijenluizen Weetjes

Er is slechts een soort in Nederland. Het is een bruinrode vleugelloze vlieg die leeft als parasiet op honingbijen

De bijenluis (Braula coeca) is een zeer kleine parasiet die in de bijennesten leeft. De bijenluis is ondanks de naam een vleugelloze vlieg waarvan de larven tunnels in de raat boren. De larven eten waarschijnlijk alleen honing en stuifmeel.

De volwassen vliegen hebben een bijzondere manier gevonden om zich te voeden, de luis houdt zich op op het borststuk en als de vlieg honger krijgt kruipt deze naar de kop. Vervolgens worden de monddelen geprikkeld en de bij geeft wat honing af waarmee de vlieg zich voedt. De bijenluis staat bekend als een niet heel schadelijke soort in vergelijking met andere parasieten. In feite liften ze gewoon mee (phoresie) en bedelen zo nu en dan een maaltje

De vlieg is roodbruin van kleur en heeft sterke poten met zuignapjes waarmee ze zich vasthecht op het lichaam van de bij. De luis leeft voornamelijk op de moer, ook op werksters, zelden op darren. Door met de poten te kloppen zet ze de bij aan om voedsel naar buiten te laten komen, wat ze dan gretig opslurpt van de monddelen van de bij. Ze overwintert in een bijenvolk en ze paart op de thorax (borststuk) van de bij. Ze legt haar eitjes op de deksels van de honingcellen, de larven knagen zich door de deksels waardoor de honing in de geopende cel gaat gisten. Grote schade brengt de bijenluis niet, de grootste hinder ondervindt de moer, die daardoor minder eitjes gaat leggen.

De bestrijding van de Varroa mijt heeft ook de Bijenluizen populatie gedecimeerd. De al zeldzame soort zal alleen maar zeldzamer geworden zijn.

Fotografie Weetjes

Meer natuurfoto's van de bijenluizen op een bij zou interessant zijn.

Mogelijke look-alikes

Deze vleugelloze vlieg van slechts 1-2,5 mm lijkt meer op een mijt dan een luis.

Andere Bronnen

Informatie over Braula in Nieuw Zeeland en een foto van deze vlieg op de honingbij.


BOVEN