HOME

<< back

Campichoetidae

Campichoetidae weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Campichoeta obscuripennis Campichoeta obscuripennis Campichoeta obscuripennis
Campichoeta obscuripennis (♂)
Campichoeta punctum Campichoeta punctum Campichoeta punctum Campichoeta punctum Campichoeta punctum
Campichoeta punctum

Campichoetidae Weetjes

Er zijn in Nederland 2 soorten tot nu bekend, Campichoeta obscuripennis en C. punctum. Campichoeta griseola zou ook kunnen voorkomen en is van naburige landen bekend o.a. Duitsland.

Het zijn iets langgerekte dof donkergrijze vliegjes. Ze zijn 2,5 - 4 mm groot, met opvallende antennes. De vleugelrand (costa) heeft een karakteristieke rij korte borstelhaartjes.

Ze komen voor in vochtige bossen in de ondergroei (Pjotr Oosterbroek). Wij vonden C. obscuripennis echter ook in een open gebied van de uiterwaarden in een berm-oeverrand van een plas met een paar wilgen, en lage vegetatie van kleefkruid, brandnetel enz. Campichoeta punctum komt meer ook voor in stedelijke omgeving.

De larven en hun voeding zijn onbekend?

Fotografie Weetjes

Er zijn bijna geen natuurfoto's. Documentatie van parende vliegen, eileg en het vinden van larven vormt een uitdaging. Het wachten is verder op wie de nog in Nederland ontbrekende Campichoeta griseola gaat vinden.

Belangrijke kenmerken zoals de tabel boven vermeldt zijn de kleur (en vorm) van de antenne, de vleugeltekening en grijstinten, en het achterlijf uiteinde van het mannetje. Een foto van onderen-opzij geeft mogelijk een zicht op de palpen en hun kleur.

Mogelijke look-alikes

De Campichoetidae lijken erg op de verwante Diastatidae en enigszins op Drosophilidae en Camillidae. Marshall (2012) beschouwt de Campichoetidae als een subfamilie van de Diatstatidae

Diastata adusta
Diastata adusta
Diastata costata Diastata costata
Diastata costata
Camilla flavicauda
Camilla flavicauda (♀)
Drosophila bifasciata
Drosophila cameraria

Andere Bronnen

Update over naamgeving Campichoetidae en voorkomen van soorten in Nederland (bron: Beuk, P.L.Th., 2015. Family Campichoetidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Campichoetidae.

Diastatidae en Campichoetidae in Portugal.

BOVEN