HOME

<< back

Carnidae

Carnidae weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Carnus hemapterus
Carnus hemapterus (m,f) bron Pjotr Oosterbroek e.a.
Meoneura flavifacies
Meoneura flavifacies bron Papp & Darvis 1998

Carnidae Weetjes


Carnidae zijn zeer kleine zwarte vliegjes van 1 - 2,5 mm. Er zijn in Europa drie genera Carnus, Meoneura en Hemeromyia. In Nederland zijn tot nu toe alleen Carnus (1 soort) en Meoneura (6 soorten) vertegenwoordigd. In Europa zijn tot nu toe Carnus 1 soort, Meoneura 35 soorten en Hemeromyia 3 soorten.

Binnen Nederland is de familie nog weinig onderzocht. Veel nieuwe soorten kunnen wellicht nog aan de Nederlandse lijst worden toegevoegd na verder onderzoek.

Carnus hemapterus is bekenste soort binnen de familie. Je zou hem ook wel 'vogelnestvlieg' kunnen noemen. De vrouwtjesvlieg gaat naar binnen in vogelnesten, vooral nesten in bomen en struiken en vooral in boomholtes. Wanneer ze in het nest zijn geland gaan ze zich ontdoen van hun vleugels door ze af te breken. De vliegen met nog reststompjes van vleugels vestigen zich op de veren van broedende vogels en jongen waar ze eitjes leggen. De larven vestigen zich op de jonge vogels en voeden zich met vogelhuidschilfers en -vocht. Mogelijk zuigen ze ook bloed uit jonge vogels. Het zijn dus parasiterende vliegen. Ze lijken hierdoor in uiterlijk en gedrag wel iets op luizen.

De larven verpoppen in het vogelnest. De vliegen die uit de pop komen vertrekken uit het nest om elders een nieuw nest te zoeken.

De Meoneura komen deels ook in vogelnesten voor en op organisch afval, fungi en mest. Adulte Carnidae bezoeken ook bloemen vooral van de schermbloemigen.

Insecten in vogelnestkasten 2014, Cees Gielis, Frank van Nunen en Piet Solleveld

Mocht je de wettige mogelijkheid hebben vogelnesten te bestuderen en willen analyseren wat er zoal uit komt aan insecten, neem dan geen nesten uit nestkastjes want deze nesten zijn veelal te droog en er komen meestal weinig insecten in voor. Grotere kans op insecten larven, poppen en vliegen heb je bij grote vochtige nesten en nesten uit boomholten, die dan verder wel vochtig gehouden moeten worden.

De volgende families hebben soorten worden die voorkomen in vogelnesten o.a Milichiidae, Scenopodidae, Hippoboscidae (zie ook webpagina), Piophilidae, Chloropidae, Sphaeroceridae enz.

Fotografie Weetjes

Foto's van Carnidae in de natuur heb ik nog niet op het internet kunnen vinden. Ze zijn door hun geringe grootte blijkbaar tot nu toe nog niet gespot.

Mogelijke look-alikes

De Carnidae lijken op het meest op Milichiidae en ook wel iets op Sphaeroceridae en andere kleine zwarte vliegjes . Van de Sphaeroceridae (Kleine Mestvliegen) onderscheiden ze zich vooral door de verschillende vleugeladering zie vleugeltekening subfamilie Limosininae.

Spelobia parapusio
Limosininae zie typerende vleugeladering

De vleugeladering van de Meoneura lijkt wel op die van de Milichiidae (o.a. Madiza). Echter Carnidae hebben wel een anaalader in de vleugel en Milichiidae niet.

De Carnus onderscheidt zich nog van Meoneura doordat Meoneura wel een dM-Cu dwarsader (achterste dwarsader) heeft en Carnus niet.

De Meoneura soorten zijn alleen op soortnaam te benoemen door onderzoek van het genitaal van de mannetjes.

Andere Bronnen

Overzicht Carnidae soorten op waarneming.nl

Update over naamgeving Carnidae en voorkomen van soorten in Nederland (bron: Beuk, P.L.Th., 2015. Family Carnidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Carnidae.

BOVEN