HOME

<< back

Chiropteromyzidae

Chiropteromyzidae weetjes

Fotografie weetjes

Mogelijke look-alikes

Andere bronnenChiropteromyzida spec.
Chiropteromyza bron P. Oosterbroek


Chiropteromyza broersi
Chiropteromyza broersi Verzameld door Ruud van der Weele/Elias de Bree, foto door Dick Belgers.

Chiropteromyzidae Weetjes

In Europa slechts twee soorten bekend Chiropteromyza broersi en Neossos nidicola, waarvan de eerste o.a. in Nederland. Neossos nidicola is slechts bekend van Finland en Groot Brittanie.

De Chiropteromyza waren voorheen ingedeeld bij de Heleomyzidae, maar vormen nu een aparte familie. De vliegen zijn klein 1-2 mm en hebben een zwart glanzende kleur. Opvallend zijn de 5-6 borstels op de wang en erg lange ocellair borstels.

Er is weinig bekend over de biologie van de soort. Larven zijn gevonden in vogelnesten (o.a. Kerkuilnestkast Ruud van der Weele)

Fotografie Weetjes

De soort is wellicht niet eenvoudig te fotograferen, omdat het leven zich (grotendeels?) afspeelt op grotere hoogte bij en in vogelnesten. Ik heb niets kunnen vinden over het voedsel van de imago's.

Een opvallend kenmerk van Chiropteromyza is het voorhoofd dat van achter vrij breed is en naar voren smaller toeloopt (zie tekening boven).

Mogelijke look-alikes

Gelijkende soorten zijn vooral te vinden in de familie van Kleine Mestvliegen Sphaeroceridae, bijv. Opacifrons coxata

Opacifrons coxata Opacifrons coxata
Opacifrons coxata

Andere Bronnen

BOVEN