Chyronomyidae 'Goudoogvliegen'

HOME

<< back

Goudoogvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Gymnochyromya mihalmyii
Gymnochyromya mihalmyii Foto Dick Belgers op waarneming.nl

Goudoogvliegen Weetjes

De naam Goudoogvliegen is ontleent aan de Engelse naam 'Golden-eyed Flies. Er is nog geen officiele Nederlandse naam. De levende vliegen hebben groene ogen met een goudglans, welke glans snel verdwijnt als de vlieg dood is.

De vliegen zijn geel en bleek van kleur, met vaak gele haren op het lichaam. Het scutum heeft vaak een lichtbruine tekening op de rug.

Zie Overzicht van Nederlandse Chyromyidae soorten op waarneming.nl.

Chironomyidae zijn felgeel gekleurde kleine vliegjes met briljant gekleurde ogen. Er zijn in Europa drie genera, Aphaniosoma, Chyromya en Gymnochiromyia, waarvan de laatste twee in Nederland voorkomen.

Recent zijn een aantal soorten nieuw voor Nederland genoteerd door Ben Hamers, Elias de Bree en Dick Belgers. Sommige soorten komen voor aan de kust in zout water milieus (Gymnochiromyia mihalyii en G. flavella, beiden gevangen op Rottummerplaat), andere soorten komen ook in het binnenland voor.

Vijf Goudoogvliegjes nieuw voor Nederland, de Bree et al

Tot nu toe zijn er 5 soorten Chyromya (C. britannica, C. flava, C. miladae en C. oppidana) en 3 soorten Gymnochiromyia (G. flavella, G. inermis en mihalyii). Potentieel voor Nederland zijn vooral de Chyromya femorellum en Aphaniosoma soorten zoals A. melitensis, A. propinquans en A. socium.

De larven van Chyromyidae komen voor in organisch afval, in vogelnesten, holen, vleermuis faeces, rottend hout, onder de bast van bomen, enz. De imago's komen voor op bloemen, struiken, grassen, in droge biotopen, ook aan rivieroevers, zoutmoerassen. Chyromya flava wordt in steden op vensters gezien en komt op licht af.

Fotografie Weetjes

zie verschillen met gelijkende soorten. Van belang zijn visuele informatie van o.a. de kop, de frontals, de rugtekening en de beharing van het scutellum.

Mogelijke look-alikes

Sommige soorten lijken op de gele soorten in de familie Lauxaniidae zoals Homoneura, Meiosimyza, Sapromyza en Minettia. Voor een duidelijk onderscheid zie vooral de frontals, waarvan de onderste naar binnen is gericht bij de genera Chyromya en Gymnochiromyia. Bij de Lauxaniidae zijn alle frontals naar achteren gericht. Chyromya soorten hebben een lichtbruine tekening op de rug, terwijl de Lauxaniidae een scutum hebben met meer uniforme kleur.

Sapromyza quadricincta Sapromyza quadricincta
Sapromyza quadricincta
Meiosimiza rorida
Meiosimiza rorida

Andere Bronnen


Update over naamgeving Chyromyidae en voorkomen van soorten in Nederland (bron: Beuk, P.L.Th., 2015. Family Chyromyidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Chyromyidae.

BOVEN