HOME

<< back

Cylindrotomidae Mosmuggen of Buismuggen

Mosmuggen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Diogma glabrata Diogma glabrata Diogma glabrata Diogma glabrata
Diogma glabrata (♂,♀)

Mosmuggen Weetjes

In Europa zijn 6 soorten Cylindrotomidae. Vier soorten zijn wijdverbreid en komen ook in Nederland voor. Cylindrotoma distinctissima, Diogma glabrata, Phalacrocera replicata en Triogma trisulcata. In Finland en Noord Rusland komen nog voor Diogma caudata en Cylindrotoma nigriventis.

De Cylindrotomidae zijn nauw verwant aan de Tipulidae Langpootmuggen en werden vroeger ook ingedeeld onder de Langpootmuggen.

Zij zijn vooral te vinden in vochtige bossen in de ondergroei in de moslaag (Diogma glabrata), of op semi-aquatische en aquatische mossen in moerasgebieden, stilstaande wateren of langzaam stromend water (Triogma en Phalacrocera). Vanwege hun relatie mnet mossen worden ze ook wel mosmuggen genoemd.

Typische kenmerken van de Cylindrotomidae zijn in de vleugeladering te vinden. De gebogen r1 ader die eindigt in r2+3, een diskaalcel met 3 of 4 aders naar het vleugeleinde, twee anaaladers. Het scutum heeft een korte wat bolle rug met drie strepen, maar is bij Triogma grotendeels grijs. Het achterlijf is lang buisvormig, vandaar dat ze ook wel buismuggen genoemd worden.

De soorten Diogma glabrata en Cylindrotoma distinctissima worden het meest waargenomen. Cylindrotoma heet een donkere antenne. Vanaf de diskaalcel lopen 4 aders naar het vleugeluiteinde. Diogma glabrata heeft een lichtere antenne en vanaf de diskaalcel lopen 3 aders naar het uiteinde van de vleugel.


De larven van de Cylindrotomidae zijn bijzonder door hun afwijkende bouw met uitsteeksel langs het lijf.

zie tekeningen van de larven van de vier soorten uit Brindle 1967.

De larven van Cylindrotoma distinctissima zijn groen en leven als vlinderrupsen etend van bladeren van kruiden in vochtig bos.

larve van Cylindrotoma distinctissima foto Vladimir Davydov op diptera.info forum.

De larven van de andere soorten vindt men op mossen en ze eten??

Fotografie Weetjes

De kenmerken die belangrijk zijn voor de determinatie van mosmuggen is de vleugeladering en de genitaalbouw en antenne en de rugtekening.

Mogelijke look-alikes

Voor vergelijken met andere muggenfamilies en soorten zie Overzicht Muggenfamilies in Nederland

Andere Bronnen

zie overzicht van de vier soorten op waarneming.nl

  • Tabel Peeters en Oosterbroek Nephrotoma, Cylindrotoma en Diogma.

    BOVEN