HOME

<< back

Diadocidiidae Soort Paddenstoelmuggen

Diadocidiidae

De familie van Diadocidiidae heeft in Europa vijf soorten waarvan twee in Nederland Diadocidia ferruginosa en D. spinosulo. De Diadocidiidae zijn nauw verwant aan Paddenstoelmuggen Mycetophilidae. De larven voeden zich met mycellium in en onder rottend hout en in paddestoelen en zwammen.

Het zijn kleine (3-4,5mm) tere muggen met een gelig bruine kleur. De vleugeltekening is kenmerkend. De vleugel heeft een grijs-bruinige tint (zie onder).

Informatie en een determineertabel op genera niveau van alle genera binnen de superfamilie Sciaroidea vind je hier

info en sleutel superfamilie Sciaroidea, met o.a. determinatie van de Diadocidia soorten op blz. 29.


BOVEN