HOME

<< back

Ditiomyiidae 'Houtzwammuggen'

'Houtzwammuggen' weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Ditomyia fasciata Ditomyia fasciata Ditomyia fasciata Ditomyia fasciata Ditomyia fasciata Ditomyia fasciata
Ditomyia fasciata

'Houtzwammuggen' Weetjes

De Ditomyiidae waren oorspronkelijk ingevoegd in de Diptera familie Mycetophilidae Paddenstoelmuggen aan wie ze nauw verwant zijn.

In Nederland komen twee soorten voor namelijk Ditomyia fasciata en Symmerus annulatus. Ze hebben een een lang achterlijf lange poten met lange coxa. De antenne heeft 15 leden, die bij Symmerus iets afgeplat zijn zoals bij Keroplatus. De larven leven in houtzwammen en dood hout van loofbomen. Wij vonden Ditomyia fasciata vrouwtjes die bezig waren eitjes te leggen op een mos laag op een dode beukenstronk.

Er is geen Nederlandse naam. De gekozen naam is direct gerelateerd aan de microbiotoop van deze muggen namelijk houtzwammen en dode stronken van loofbomen.

Fotografie Weetjes

De twee Nederlandse soorten zijn redelijk van foto's te herkennen die een goed beeld geven van de vleugeladering, kopdelen en het achterlijf.

Mogelijke look-alikes

Gelijkende muggen vindt men vooral bij de Mycetophylidae Paddenstoelmuggen en Keroplatidae.

Andere Bronnen

Mike Hackston heeft hier een ingang naar zijn vele determinatiesleutels .

BOVEN