HOME

<< back

Dixidae Schijfmuggen

Schijfmuggen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Dixa dilatata Dixa dilatata Dixa dilatata
Dixa dilatata
Dixa nubilipennis Dixa nubilipennis Dixa nubilipennis Dixa nubilipennis
Dixa nubilipennis
Dixella aestivalis Dixella aestivalis Dixella aestivalis Dixella aestivalis
Dixella aestivalis
Dixella martinii Dixella martinii Dixella martinii
Dixella martinii

Schijfmuggen Weetjes


Er zijn in Nederland 15 soorten. Er zijn slechts twee genera Dixa met 5 soorten en Dixella met 10 soorten. Ze zijn mm groot.

De verschillen tussen Dixa en Dixella zijn als volgt:

Dixa soorten vonden we bij heldere beken en sprengen. Dixella hebben we ook gevonden bij beken maar ook in kruidenrijke oevers van ondiepe plassen.

De larven leven in water en filtreren microorganismes uit het water als voeding. De larven van Dixa vinden we in sterk stromend water. Dixella larven komen voor in stilstaand tot zwak stromend water. Larven van beide genera komen voor in zwak stromend water.

De mannetjes vormen soms zwermen in de buurt van de biotoop van de larven op zoek naar vrouwtjes om mee te paren.

Fotografie Weetjes

Goede opname van de antenne, vooral de eerste antenneleden is belangrijk. Verder zijn de rugtekening en de vleugeltekening belangrijk voor determinatie kenmerken.

Mogelijke look-alikes

De Dixidae (Schijfmuggen) lijken vooral op Limoniidae (Steltmuggen) en Trichoceridae (Wintermuggen). Let op de kenmerkende vleugeladering waarmee je Dixidae goed kunt onderscheiden.

Voor vergelijken met andere muggenfamilies en soorten zie Overzicht Muggenfamilies in Nederland

Andere Bronnen

voor de determinatiesleutel van Dixidae zie pg 98-100.

BOVEN