HOME

<< back

Dryomyzidae

Dryomyzidae weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Dryomyza flaveola Dryomyza flaveola Dryomyza flaveola Dryomyza flaveola Dryomyza flaveola Dryomyza flaveola
Dryope (was Dryomyza!!) flaveola
Neuroctena anilis Neuroctena anilis Neuroctena anilis
Dryomyza (was Neuroctena!!) anilis

Dryomyzidae Weetjes

Er zijn drie soorten Dryomyzidae in Nederland. Het zijn grote vliegen tot 18mm (Dryomyza (was Neuroctena!!) anilis). Dryomyza anilis is een vettig glimmende vlieg die veel op paddenstoelen voorkomt.

Bij Dryomyza zijn haren op R1 vleugelader, terwijl deze ontbreken bij Dryope (microscopisch onderzoek nodig!).

De Dryope (was Dryomyza!!) en Dryomyza soorten vind je vaak in de buurt van paddenstoelen. Dryopa flaveola is de algemene soort, heeft heldere vleugels met lichtgele pterostigma. D. decrepita heeft verdonkerde dwarsaders en is de lunula vrij gelegen, bij D. flaveola niet.

Dryomyza (was Neuroctena) heeft ook vleugels met verdonkerde dwarsaders en heeft bovendien verdonkerde lengte aders.

Een verder verschil tussen Dryomyza en Dryopa is te vinden de beharing op het achterhoofd bovenste deel. Bij Dryomyza zijn achter het voorhoofdoogjesdriehoekje alleen borstels en geen fijne haren, terwijl bij Dryopa zowel borstels als meerdere kleine haartjes te zien zijn. zie foto's.

Dryomyzidae leven van rottend materiaal, zoals rottende paddenstoelen, dode insecten, faeces.

Fotografie Weetjes

Als je stinkzwammen ruikt kijk dan even rond en dan kom je vaak de Dryomyza (Neuroctena) anilis en/of Dryopa (Dryomyza) flaveola tegen.

Mogelijke look-alikes

Verwante families zijn Heleomyzidae. Vooral de Suillia soorten lijken op Dryomyzidae soorten.

Suillia similis Suillia spec.
Suillia similis en Suillia spec.

Andere Bronnen

Familie Dryomyzidae op WAARNEMING.NL.

Mathis & Sueyoshi 2011 Wereld catologus van de Dryomyzidae inclusief veranderde naamgeving van Neuroctena naar Dryomyza en Dryomyza naar Dryopa.

Update over naamgeving Dryomyzidae en voorkomen van soorten in Nederland (bron: Beuk, P.L.Th., 2015. Family Dryomyzidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: http://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Dryomyzidae.


BOVEN