HOME

<< back

Keroplatidae

Keroplatidae muggen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Keroplatus testaceus Keroplatus testaceus Keroplatus testaceus
Keroplatus testaceus (m)
Keroplatus testaceus Keroplatus testaceus Keroplatus testaceus
Keroplatus testaceus (f)
Macrocera angulata(m) Macrocera angulata(m) Macrocera angulata(m) Macrocera angulata(m) Macrocera angulata(m) Macrocera angulata(m)
Macrocera cf. angulata (m)
Macrocera centralis(m) Macrocera centralis(m) Macrocera centralis(m) Macrocera centralis(m) Macrocera centralis(m)
Macrocera centralis (m)
Macrocera phalerata Macrocera phalerata Macrocera phalerata Macrocera phalerata
Macrocera phalerata
Macrocera vittata Macrocera vittata Macrocera vittata Macrocera vittata Macrocera vittata Macrocera vittata Macrocera vittata
Macrocera vittata
Macrocera spec.(m) Macrocera spec.(m) Macrocera spec.(m) Macrocera spec.(m)
Macrocera spec.(m)
Macrocera spec.(f) Macrocera spec.(f) Macrocera spec.(f) Macrocera spec.(f) Macrocera spec.(f) Macrocera spec.(f) Macrocera spec.(f)
Macrocera spec.(f)
Macrorhyncha flava(m) Macrorhyncha flava(m) Macrorhyncha flava(m) Macrorhyncha flava(m) Macrorhyncha flava(m) Macrorhyncha flava(m)
?Macrorhyncha flava? (m)
Orfelia unicolor(m) Orfelia unicolor(m) Orfelia unicolor(m) Orfelia unicolor(m)
?Orfelia unicolor?(m)

Keroplatidae muggen Weetjes

De familie van de Keroplatidae bevat 35 soorten. De meeste vallen onder het genus Macrocera met 12 soorten. De Macrocera hebben zeer lange dunne antennes en worden door sommige auteurs in een aparte familie Macroceridae ingedeeld. De andere geslachten hebben korte dikke, afgeplatte antennes zie foto's van Keroplatus.

De Keroplatidae werden tot nu toe door ons verzameld bij houtzwammen en in vochtige kruiden en op bladlagen in geulen onder hoog oud bos.

Larven van Macrocera zitten in rottend hout. De soorten van de subfamilie Keroplatinae o.a Keroplatus, Orfelia vind je vaak bij houtzwammen. Keroplatinae larven bouwen een web onder houtzwammen om sporen die uit de houtzwammen vallen op te vangen en zich hiermee te voeden.

Fotografie Weetjes

Het onderscheid tussen de genera is grotendeels gebaseerd op verschillende vleugeltekening en typerende kop- en antennevormen. Binnen de genera zijn is informatie over de vorm van genitalia vaak belangrijk.

Mogelijke look-alikes

Ze lijken het meest op Paddenstoelmuggen Mycetophilidae door overeenkomst in het hebben van lange poten met sporen, en in de vleugeladering.

Mycetophilidae indet. Mycetophilidae indet.
Mycetophilidae Paddenstoelmuggen

Andere Bronnen

Informatie en een determineertabel op genera niveau van alle genera binnen de superfamilie Sciaroidea vind je hier

Informatie over de genitaalbouw van de Keroplatidae vind je hier

info en sleutel Britse Mycetophillidae, met o.a. Keroplatinae.

sleutel Keroplatus (Russisch maar tekeningen internationaal)

Mike Hackston heeft hier een ingang naar zijn vele determinatiesleutels .


BOVEN