HOME

<< back

Lauxaniidae "Wijdoogvliegen"

"Wijdoogvliegen" weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Aulogastromyia anisodactyla Aulogastromyia anisodactyla
Aulogastromyia anisodactyla (zie haak aan achterpoot)
Calliopum aenum Calliopum aenum Calliopum aenum Calliopum aenum Calliopum aenum Calliopum aenum Calliopum aenum
Calliopum aeneum (ventrale zijde metatars middenpoot met zwarte rij korte borstelharen, eenvoudige vorm genitaal)
Calliopum similimum Calliopum similimum Calliopum similimum Calliopum similimum Calliopum similimum Calliopum similimum Calliopum similimum Calliopum similimum Calliopum similimum Calliopum similimum
Calliopum similimum (kenmerkende vorm groot genitaal, geen borstelharen op ventrale zijde metatars middenpoot)
Calliopum spec. Calliopum spec. Calliopum spec.
Calliopum spec.
Homoneura notata Homoneura notata
Homoneura notata
Lauxania cylindricornis Lauxania cylindricornis Lauxania cylindricornis
Lauxania cylindricornis (typisch lange antenne)
Meiosimyza decempunctata
Meiosimyza decempunctata (kenmerkende vleugeltekening)
Meiosimyza decipiens Meiosimyza decipiens Meiosimyza decipiens
Meiosimyza decipiens
Meiosimyza illota Meiosimyza illota Meiosimyza illota Meiosimyza illota
Meiosimyza illota
Meiosimiza platycephala Meiosimiza platycephala Meiosimiza platycephala Meiosimiza platycephala
Meiosimiza platycephala (wittige kopkleur)
Meiosimiza rorida Meiosimiza rorida Meiosimiza rorida
Meiosimiza rorida (zeer algemeen, kenmerkende rij spinules aan binnenzijde voordij >zie laatste twee foto's)
Meiosimyza subfasciata Meiosimyza subfasciata Meiosimyza subfasciata
Meiosimyza subfasciata (palpen zwart, 3e antennelid iets donkerder tip, vorm genitaal)
Minettia desmometopa Minettia desmometopa Minettia desmometopa Minettia desmometopa
Minettia desmometopa (grijsblauwige scutum en flank, zie ocellaire borstelharen buiten verbindingslijnen ocellen oogjes)
Minettia inusta Minettia inusta
Minettia inusta (kenmerkende vleugeltekening)
Minettia longipennis Minettia longipennis Minettia longipennis
Minettia longipennis (kenmerkende witte achterrand op scutellum)
Minettia plumicornis Minettia plumicornis Minettia plumicornis Minettia plumicornis Minettia plumicornis
Minettia plumicornis
Minettia spec. Minettia spec. Minettia spec. Minettia spec.
Minettia spec. uit de Minettia fasciata groep
Peplomyza litura Peplomyza litura Peplomyza litura
Peplomyza litura
Pseudolyciella pallidiventris Pseudolyciella pallidiventris Pseudolyciella pallidiventris
Pseudolyciella pallidiventris
Pseudolyciella stylata Pseudolyciella stylata Pseudolyciella stylata Pseudolyciella stylata Pseudolyciella stylata
Pseudolyciella stylata
Sapromyza basalis Sapromyza basalis Sapromyza basalis
Sapromyza (nu Nannomyza) basalis (pedicel=tweede antennelidje is zwart en palpen donker, donkere lijn op flank)
Sapromyza halidayi Sapromyza halidayi Sapromyza halidayi Sapromyza halidayi
Sapromyza halidayi (o.a. zwarte vlek op achterzijde van kop)
Sapromyza spec.
Sapromyza spec. (Sapromyza heeft geen borstelharen voor de dwarsnaad zoals de anderszins gelijkende Meiosimyza
Sapromyza quadricincta Sapromyza quadricincta Sapromyza quadricincta Sapromyza quadricincta
Sapromyzosoma quadricincta (vier puntjes op achterlijf en AC=acrostichals in 4 rijen)
Sapromyza quadripunctata Sapromyza quadripunctata Sapromyza quadripunctata Sapromyza quadripunctata Sapromyzosoma quadripunctata Sapromyzosoma quadripunctata Sapromyzosoma quadripunctata Sapromyzosoma quadripunctata
Sapromyzosoma quadripunctata (vier puntjes op achterlijf en AC=acrostichals in twee rijen)
Sapromyza sexpunctata Sapromyza sexpunctata
Sapromyza sexpunctata (zes puntjes op achterlijf en glimmende thorax)
Tricholauxania praeusta Tricholauxania praeusta Tricholauxania praeusta
Tricholauxania praeusta (kenmerkende vleugeltekening)
Trigonometopus frontalis Trigonometopus frontalis Trigonometopus frontalis Trigonometopus frontalis
Trigonometopus frontalis

"Wijdoogvliegen" Weetjes

De familie telt 12 genera en 48 soorten.

De Lauxaniidae is wereldwijd een soortenrijke (>2000 soorten) familie met grote diversiteit. Dit is mogelijk ook de reden dat er geen Nederlandse naam is en ook geen Engelse naam.

Een kenmerk is het ontbreken van een vibrissa en de subcosta is goed ontwikkeld. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zijn dichoptisch, d.w.z. de ogen raken elkaar niet op het voorhoofd maar staan op enige afstand. Daarom noem ik ze "Wijdoogvliegen"

Het dieet van de imago's schimmeldraden, sporen en detritus. Vooral de volgende soorten zie je regelmatig op blad van struiken en kruiden rondscharrelen: Meiosimyza rorida en M. platycephala, Lauxania cylindricornis, Calliopum aenum en C. similimum, Minettia longipennis, M. fasciata groepsoort, Tricholauxania praeusta en Sapromyza soorten met puntjes op het achterlijf

Als je nauwkeurig kijkt op boomstammen tussen de groeven van oude eiken of esdoorn zie je mogelijk Pseudolyciella.

De meeste soorten zie in in de vroege zomer. Sommige soorten zoals Tricholauxania, Calliopum en Pseudolyciella zie ook tot in de late herfst.

Homoneura is blijkbaar te vinden in droge gebieden zoals de duinen en droge graslanden.

Larven vind je vooral in bladafval waar ze veelal leven van schimmeldraden en dood organisch materiaal.

Fotografie Weetjes

Een aantal soorten is goed van foto's te onderscheiden door opvallende en kenmerkende vleugeltekening. Anderen zijn alleen goed te onderscheiden bij foto's uit bepaald gezichtspunt/ gezichtshoek. Bij Calliopum zijn de beharing op de poten belangrijk. Bij de Sapromyza met puntjes op het achterlijf dus vooral het achterlijf en dan nog in een wat uitgerekte stand zodat de puntjes op de voorranden van de tergieten goed te voorschijn komen.

Bij het onderscheid tussen de Meiosimyza en Sapromyza is het alleerst van belang een goede profiel foto te maken waar de beharing op het scutum (borstrugstu) goed te zien is. Meiosimyza heeft namelijk sterke borstelharen ook voor de dwarsnaad terwijl deze bij Sapromyza ontbreken.

De meeste Homoneura en Minettia zijn minder algemeen tot zeldzaam. Een onopvallend maar belangrijk kenmerk is de stand van de ocellaire borstelharen op het gezichtdriehoekje (ocellendriehoekje) boven op de kop. Staan de borstelharen buiten de verbindingslijnen tussen de ocellen=oogjes (Minettia en Homoneura) of binnen en/of op de lijnen (bijv. Sapromyza, Meiosimyza).

Zie vleugeltekening Homoneura op DrawWing Homoneura heeft een kenmerkende vleugel met een costarand met spinules (korte zwarte borstelhaartjes) die doorlopen tot r4+5.

Poecilolycia vittata is goed te herkennen aan de strepen (vittata=gestreept) op het scutum. Trigonometopus frontalis heeft een typisch punthoofd.

Een recent ontdekte (door Dick Belgers) nieuwe soort voor Nederland is Pachyrina pulchra.

Overzichtspagina familie Lauxaniidae op waarneming.nl

Mogelijke look-alikes

Andere Bronnen

Shatalkin sleutel genera en soorten in familie Lauxaniidae

(Dit is een vertaling Shatalkin komt uit https://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/ENT_0025_0041-0080.pdf)

Mike Hackston heeft hier een ingang naar zijn vele determinatiesleutels .

Update over naamgeving Lauxaniidae en voorkomen van soorten in Nederland

(bron: Jong, H., & P.L.Th. Beuk, 2015. Family Lauxaniidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: https://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Lauxaniidae. (Visited: 08/03/2016.)

BOVEN