HOME

<< back

Lonchopteridae Speervleugelvliegen

Speervleugelvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Lonchoptera lutea Lonchoptera lutea Lonchoptera lutea
Lonchoptera lutea geen borstelhaar op ventrale zijde scheen middenpoot en geen PD op scheen voorpoot.
Lonchoptera bifurcata Lonchoptera bifurcata Lonchoptera bifurcata
Lonchoptera bifurcata wel een borstelhaar op ventrale zijde scheen middenpoot en wel 1PD (meestal zwak) op scheen voorpoot.
Lonchoptera scutellata
Lonchoptera scutellata koolzwart scutellum (foto Dick Belgers op waarneming.nl)
Lonchoptera tristis Lonchoptera tristis Lonchoptera tristis
Lonchoptera tristis donkere soort, gebogen middenscheen (bij mannetjes!), metatars middenpoot langer dan halve lengte middenscheen

Speervleugelvliegen Weetjes

Er zijn in Nederland 7 Lonchoptera soorten bekend: L. bifurcata, L. fallax, L. lutea, L. meijerei, L. nitidifrons, L. scutellata en l. tristis. Potentiele Lonchoptera soorten die elders voorkomen en mogelijk in de toekomst in Nederland in Nederland waargenomen worden zijn L. nigrociliata, L. strobli en L. impicta

De naam Speervleugelvliegen komt van de puntige vleugelvorm. Mannetjes hebben een andere vleugeladering dan vrouwtjes. Lonchoptera lutea is verreweg de meest algemene en te vinden in veel verschillende habitats. Lonchoptera bifurcata is daarna de meest algemene. Deze is vooral op vochtige ondiepe oevers en waterranden in veen-zand gebieden.

Lonchoptera lutea is van Lonchoptera bifurcata te onderscheiden door een ventrale borstelhaar op de distale helft van de middenpootscheen bij L. bifurcata die bij L. lutea ontbreekt.

Een interessant weetje is nog dat Lonchoptera bifurcata mannetjes zeer, zeer zeldzaam zijn en de vrouwtjes zich blijkbaar zonder bevruchting kunnen voortplanten. Ik meen ook gelezen te hebben dat iemand opperde dat de mannetjes actief zijn in de schemer en dus vrijwel nooit gevangen worden. Wie checkt het eens.

Fotografie Weetjes

Lonchoptera details voor determinatie zijn moeilijk op de foto te krijgen behalve de kleur van het scutellum bij Lonchoptera scutellata wat koolzwart gekleurd is en de kromme middenscheen van Lonchoptera tristis.

Verder zitten de verschillen vooral in de beharing van de poten en zijn er meerdere fotos van verschillende hoeken nodig om de verschillen te duiden. De Lonchoptera zijn nogal varibel in kleur. Laat je dus niet te snel in verwarring brengen door kleurverschillen maar kijk eerst naar andere kenmerken.

LET OP DAT ER ZEER GROTE KLEURVARIATIE IS BINNEN DE SOORTEN VOORAL L. LUTEA IS ZEER VARIABEL VAN KLEUR.

Mogelijke look-alikes

Als je Lonchoptera goed in beeld hebt zijn er eigenlijk geen look-alikes, vooral vanwege de lange 'speervormige' vleugel.

Andere Bronnen

Key Lonchopteridae Collins

N.B. De naam furcata is nu bifurcata geworden

Key Lonchopteridae Shtakel'berg

Mike Hackston heeft hier een ingang naar zijn vele determinatiesleutels .

Testsleutel Lonchoptera Jan Wind V_01 (12-2016)


BOVEN