HOME

<< back

Micropezidae Spillebeenvliegen

Spillebeenvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Calobata petronella Calobata petronella Calobata petronella
Calobata petronella
Micropeza corrigiolata Micropeza corrigiolata Micropeza corrigiolata
Micropeza corrigiolata
Neria ciberia Neria ciberia Neria ciberia Neria ciberia Neria ciberia Neria ciberia
Neria ciberia m,f
Neria ephippium Neria ephippium
Neria ephippium

Spillebeenvliegen Weetjes

De naam Spillebeenvliegen is goed gekozen. Ze hebben karakteristieke lange dunne pootjes. De lengte varieert van 4-7 mm. Ze hebben een langgerekt lichaam.

Er zijn in Nederland 9 soorten. Neria cibaria is de meest waargenomen soort. Ze komen voor in de lage vochtige vegetatie vooral in de oeverzone van water.

Micropeza corriolata komt voor op vegetatie op verder kale zandige gebieden zoals duinen en andere zandige gebieden.

Ze zijn een korte periode van het jaar actief in de maanden mei en juni. Neria ephippium is wat langer actief tot in juli.

De biologie en ecologie van de soorten is nog slecht bekend. De larven leven van organisch afval, mest, wortelknollen van vlinderbloemigen, van paddenstoelen en zwammen, en onder schors van afstervende en rottende bomen. De adulten eten (zeer?) kleine insecten en andere diertjes. Ze zoeken naar voedsel met de tasters op hun voorpoten die ze asymmetrisch vegend bewegen.

Fotografie Weetjes

Het onderscheid tussen de soorten is gebaseerd op minieme verschillen. Vooral details van het voorhoofd en de antenne (basis), de beharing van de achterpoten en de vorm van het genitaal zijn belangrijk.

Mogelijke look-alikes

Verwante families zijn Neriidae. Deze komen niet in Europa voor. Maar we fotografeerden ze wel in de Burgers Zoo in Arnhem.

Andere Bronnen

Key Micropezidae Northern Europe.

Key to Nerioidea met de families Pseudopomyzidae en Micropezidae van het Dipteristforum.org.uk.

Update over naamgeving Micropezidae en voorkomen van soorten in Nederland

Beuk, P.L.Th., & V.S. van der Goot, 2001. Family Micropezidae. On: Beuk, P.L.Th. (Ed.): Checklist of the Diptera of the Netherlands: https://www.diptera-info.nl/news.php?fam=Micropezidae. (Visited: 28/05/2016.)


BOVEN