HOME

<< back

Platypezidae Breedvoetvliegen

Breedvoetvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Agathomyia antennata Agathomyia antennata
Agathomyia antennata (foto J.A. van Erkelens) op Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta.
Agathomyia falleni
Agathomyia falleni mogelijk op Rookzwam Bjerkandera fumosa
Agathomyia sexmaculata Agathomyia sexmaculata
Agathomyia sexmaculata op Rookzwam Bjerkandera fumosa
Agathomyia unicolor Agathomyia unicolor Agathomyia unicolor
Agathomyia unicolor op Grijze buisjeszwam Blerkandere adusta.
Agathomyia viduella Agathomyia viduella
Agathomyia viduella waardzwam onbekend.
Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii
Agathomyia wankowiczii Tonderzwambreedvoetvlieg (m,v) op Platte tonderzwam Ganoderna applanatum.
Bolopus furcatus Bolopus furcatus
Bolopus furcatus op Zadelzwam Polyporus squamosus.
Callomyia amoena Callomyia amoena Callomyia amoena Callomyia amoena Callomyia amoena Callomyia amoena Callomyia amoena
Callomyia amoena op Ruighuidje Phanerochaete velutina en Groezilig huidje P. sordida.
Kesselimyia chandleri Kesselimyia chandleri Kesselimyia chandleri
Kesselimyia chandleri Parasolzwambreedvoetvlieg op Grote parasolzwam Macrolepiota procera.
Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica Lindneromyia hungarica
Lindneromyia hungarica op verschillende soorten Champignon Agaricus soorten.
Paraplatypeza atra Paraplatypeza atra Paraplatypeza atra Paraplatypeza atra
Paraplatypeza atra op Gewone hertenzwam Pluteus cervinus.
Paraplatypeza bicincta Paraplatypeza bicincta Paraplatypeza bicincta Paraplatypeza bicincta
Paraplatypeza bicincta op Gewone hertenzwam Pluteus cervinus.
Paraplatypeza hirticeps Paraplatypeza hirticeps Paraplatypeza hirticeps Paraplatypeza hirticeps
Paraplatypeza hirticeps op Echte honingzwam Armillaria mellea.
Platypezina connexa Platypezina connexa
Platypezina connexa waardzwam onbekend, larven gevonden op met mos bedekt Sparrenhout
Platypeza consobrina Platypeza consobrina
Platypeza consobrina (foto J.A. van Erkelens) op Honingzwam Armillaria soorten.
Polypovora picta
Polypovora picta op Gewoon elfenbankje Trametes versicolor.
Protoclythia modesta Protoclythia modesta Protoclythia modesta Protoclythia modesta
Protoclythia modesta op Honingzwam Armillaria soorten.
Protoclythia rufa Protoclythia rufa Protoclythia rufa Protoclythia rufa
Protoclythia rufa (foto 3,4 J.A. van Erkelens) op Honingzwam Armillaria soorten.

Breedvoetvliegen Weetjes

De adulte breedvoetvliegen zijn te herkennen door hun fourageergedrag waarbij ze snel over blaadjes bewegen even stilstaan en weer verder rondrennen. Ze lijken daarin op de Phoridae (bochelvliegen) die een zelfde gedrag vertonen. Ze eten hierbij stuifmeel verzameld op de lager gelegen nerven. Ze hebben mogelijk een voorkeur voor ruigere of grotere bladeren die meer stuifmeel ophopen in de nerven en verder oppervlak. De breedvoetvliegen hebben een bolle rug en afgeplatte tarsen aan de achterpoten. De Microsania Rookvlieg soorten hebben geen afgeplatte tarsen. Ze heten rookvliegen omdat ze door rook worden aangetrokken en vrijwel alleen verzameld worden in de rookpluimen, waar deze vliegen ook paren. De vrouwtjes vind je bij smeulend vuur of op de nog warme ashopen.

Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii Agathomyia wankowiczii
Tonderzwambreedvoetvlieg: larven in de Platte Tonderzwam

De larven zijn allemaal gebonden aan paddenstoelen en meestal op een soort paddenstoel of verwante paddenstoelsoorten. De oranje gekleurde Agathomyia wankowiczii legt haar eitjes op de onderzijde van jonge aangroei van de platte tonderzwam Gonoderma De larve boort zich in deze houtzwam en de zwam vormt een uitstulping "tepel". De larve voedt zich met het mycellium van de zwam en na volgroeiing werkt deze zich naar buiten om zich in de bos bodem te nestelen en hier te verpoppen en in het voorjaar als vlieg weer te voorschijn te komen.

De relatie breedvoetvlieg met waardzwammen is globaal in de volgende categorieen in te delen (bron Menno Reemer & Herman de Jong 2016): Microsania Rookvliegjes waard onbekend; Agathomyia soorten zijn monofaag dwz de larven ontwikkelen zich in een soort houtzwam: Agathomyia alneti in Geelgerand elfenbankje Antrodiella serpula, A. antennata, A. falleni en ook A. unicolor in Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta, A. sexmaculata in Rookzwam Bjerkandera fumosa, A. cinerea in Teervlekkenzwam Ischnoderma benzoinum, A. lundbecki in Elzenweerschijnzwam Inonotus radiatus, terwijl de larven van Callomyia amoena en C. speciosa zich ontwikkelen in de zwammen van het geslacht Phanerochaete.

De larven van de Honingzwambreedvoet soorten Protoclythia modesta en P. rufa ontwikkelen zich in Honingzwammen Armillaria soorten. Ook de Bandbreedvoet soorten Platypeza zijn gebonden aan Honingzwammen.

De larven van de Peksteelbreedvoet Seri obscuripennis ontwikkelen zich in Peksteel Polyporus badius en Waaierbuisjeszwam p. varius, van de Zadelzwambreedvoet Bolpus furcatus in Zadelzwam Polyporus squamosus. De Polyporivora soorten P. boletina, P. ornata en P. picta larven ontwikkelen zich in Elfenbankjes Trametes soorten.

De Parasolzwambreedvoet is gebonden aan de Grote parasolzwam Macrolepiota procera. De Champignonbreedvoet soorten Lindneromyia zijn gebonden aan Champignon soorten van het geslacht Agaricus. Paraplatypeza soorten zijn gebonden aan Gewone hertenzwam Pluteus cervinus.

Fotografie Weetjes

Een aantal soorten is nog redelijk van foto te herkennen door opvallende kleuren van de vrouwtjes. Bij de soorten Agathomyia viduella, A. falleni, Platypezina connexa, Paraplatypeza atra en Bolopus furcatus zijn de vrouwtjes ook zwart. Ook zijn er donkere varianten van de vrouwtjes Agathomyia uniciolor. De donkere vrouwtje van rookvliegen Microsania zijn niet te onderscheiden.

De vleugeltekening is onderscheid tussen de genera. De meeste soorten zijn alleen op soortnaam te brengen met behulp van microscopisch onderzoek. De typische tepels onder de platte tonderzwam is een specifiek kenmerk van de tonderzwambreedvoetvlieg. Interessant is het om meer natuurfoto's te verkrijgen van breedvoetvliegen die bezig zijn eitjes te leggen op hun specifieke paddenstoelsoort.

Mogelijke look-alikes

Opetia nigra
Opetia nigra

Verwante families zijn Opetiidae met algemeen voorkomende soort Opetia nigra.

In het gedrag van de Breedvoetvliegjes van schokkerig rondrennen op bladeren lijken ze op Phoridae Bochelvliegen. Een verschil met de Phoridae is dat deze niet alleen op de bladeren maar ook onder de bladeren lopen. De meeste mannetjes en sommige vrouwtjes breedvoetvliegen zijn ook donker maar dof viltig van kleur terwijl de bochelvliegen meer glimmend van kleur zijn. Breedvoetvliegen zie je alleen boven op het blad terwijl de bochelvliegen ook onder het blad lopen (Menno Reemer, pers. mededeling).

Andere Bronnen

Menno Reemer en Herman de Jong hebben een tabel opgesteld en informatie over alle soorten met illustraties. Dit standaardwerk is een must voor wie zich wil verdiepen in de breedvoetvliegjes.

HIER TE BESTELLEN BIJ EIS €15 ENTOMOLOGISCHE TABEL NR.10

Michal Thoc et al. (2014) Phylogeny of Platypezidae: Is Microsania a Platypezid?

Microsania verschilt genetisch sterk van andere Platypezidae en heeft ook in andere verwante families geen nauwe verwantschappen. Sommige auteurs zoals Michal Thoc en andere zie boven pleiten om Microsania in een aparte familie Microsaniidae te plaatsen. Een Nederlandse naam voor deze familie zou kunnen zijn "Rookvliegen".


BOVEN