HOME

<< back

NEW! ...Key Loxocera species The Netherlands (test key J.Wind feb.2017).

Psilidae Wortelvliegen

Wortelvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Chamaepsila gracilis Chamaepsila gracilis Chamaepsila gracilis
Chamaepsila gracilis
Chamaepsila spec. Chamaepsila spec. Chamaepsila spec. Chamaepsila spec. Chamaepsila spec.
Chamaepsila spec.
Loxocera albiseta Loxocera albiseta Loxocera albiseta Loxocera albiseta Loxocera albiseta Loxocera albiseta
Loxocera albiseta (arista plumose en korter dan 3e antennelid, femora met gele basis en verder roodachtig).
Psila fimetaria Psila fimetaria Psila fimetaria Psila fimetaria antenne
Psila fimetaria
het antennedeel buiten-naast de basis van de arista is donker, (zie vooral Jeremyr-Flicker foto vierde foto)
Psila merdaria Psila merdaria Psila merdaria antenne Psila merdaria antenne
Psila merdaria
het antennedeel buiten-naast de basis van de arista is geel, (zie vooral Jeremyr-Flicker foto's derde en vierde foto)

Psila fimetaria antenne
De antenne bestaat uit scape, pedicel en flagellomeer. De arista bestaat ook uit drie delen, de scape (het dunne ringetje), pedicel en post pedicel, of ook wel 1e, 2e en 3e aristomeer.

Het onderscheid tussen P. fimetaria en P. merdaria is voornamelijk maar niet enkel op basis van de antenne en arista. Andere kenmerken kunnen de identificatie bevestigen of in twijfel trekken (zie onder). De donkere lijnen op het scutum worden donkerder bij ouderdom en zijn geen soort kenmerk.

De verschillen in de antenne en arista zijn als volgt te begrijpen in woorden. Bij Psila fimetaria is romdom de arista op het derde antennedeel (flagellomeer) is donkere vlek alsof er inkt gemorst is. De kleur van de scape van de arista is mogelijk bij beide soorten P. fimetaria en P. merdaria licht van kleur, maar de pedicel van de arista is duidelijk zwarter bij P. fimetaria dan bij P. merdaria. Bij P. merdaria is deze echter ook donker. De beharing van de arista is bij P. fimetaria donkerder en langer dan bij P. merdaria.

De volgende kenmerken kunnen verder gecheckt worden. Zie hieronder lengte-breedte scutellum.

Psila fimetaria Psila merdaria
zie scutellum foto 1 Psila fimetaria (eigen foto) Psila merdaria (foto Penti Kettola op diptera.info). De lengte-breedte verhouding is iets groter bij P. merdaria.

Wortelvliegen Weetjes

In Nederland komen 22 soorten wortelvliegen voor in 4 genera Chamaepsila (10 soorten), Chyliza (5 soorten), Loxocera (5 soorten) en Psila (2 soorten).

De naam wortelvliegen houd verband met de leefwijze van de larven. De larven leven in de wortels, bollen en stelen van allerlei niet houtige planten. Sommige soorten komen voor op boomwondsap bijv. Chyliza annulipes op sparren.

Een aantal soorten geeft economische schade aan landbouwgewassen zoals de wijdverbreide en algemene Chamaepsila rosae. Chamaepsila nigricornis larven komen voor op Chrysanten en verwante sierplanten.

Zie hier voor OVERZICHT FAMILIE PSILIDAE op waarneming.nl

Fotografie Weetjes

De kleur van Psila is nogal variabel. Sommige, vooral de oudere, hebben vrij donkere strepen op het borstrugdeel, terwijl anderen vrijwel geheel geel zijn.

Zie hier voor VERSCHIL IN VLEUGELADERING Chyliza en Psila op DrawWing. Bij Chyliza is de cel cup korter dan de basiscel (bm). Bij Chamaepsila en Psila zijn ze ongeveer even groot.

Mogelijke look-alikes

Verwante families zijn Tanypezidae en Megamerinidae. Gelijkende soorten vind je ook in de familie Clusiidae zoals de Clusoides soorten die lijken op sommige Chamaepsila soorten, zoals de Orchideewortelvlieg Chyliza vittata.

Andere Bronnen

British key Superfamilie Diopsoidea dus families Tanypezidae, Psilidae, Megamerinidae

Key Psilidae Shtakel'berg

key Chyliza soorten

Key Chamaepsila soorten Wang(1988).

Key Loxocera species The Netherlands (test key J.Wind feb.2017).BOVEN