HOME

<< back

Psychodidae Motmuggen

Motmuggen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Clogmia albipunctata Clogmia albipunctata Clogmia albipunctata Clogmia albipunctata
Clogmia albipunctata
Clytocerus spec. Clytocerus spec. Clytocerus spec. Clytocerus spec. Clytocerus spec.
Clytocerus spec. kenmerkend zijn de borstelige eerste antenne lidjes zie foto 4
Pericomaini spec.
Pericomaini spec.
Pneumia canescens Pneumia canescens Pneumia canescens Pneumia canescens Pneumia canescens
Pneumia canescens
Pneumia palustris Pneumia palustris
Pneumia palustris?
Psychoda spec. Psychoda spec.
Psychoda spec. zie dakvormige vleugelstand van de Psychodini =Psychoda spec en Tinearia spec.
Psychoda spec. Psychoda spec. Psychoda spec. Psychoda spec.
Psychoda spec.
Psychodidae spec. Psychodidae spec.
Psychodidae spec.
Telmatoscopini spec.
Telmatoscopini spec. met uivormige antenne segmenten
Trichomyia urbica Trichomyia urbica Trichomyia urbica Trichomyia urbica
Trichomyia urbica
Trichopsychoda hirtella Trichopsychoda hirtella Trichopsychoda hirtella
Trichopsychoda hirtella
Ulomyia fuliginosa Ulomyia fuliginosa Ulomyia fuliginosa
Ulomyia fuliginosa kenmerkend is de 'opbolling' in de vleugels

Motmuggen Weetjes


Er zijn in Nederland ongeveer 50 soorten. In de naburige landen zijn er tot nu toe aanmerkelijk meer. Wellicht dat er nog veel soorten kunnen worden toegevoegd aan de Nederlandse soortenlijst bij verder onderzoek.

Ze zijn tot 6mm groot. De determinatie van soorten is vrij moeilijk en een goede soorten determinatie tabel is niet beschikbaar. De informatie is nog verspreid over meerdere publicaties. Weia heeft een eenvoudige tabel gemaakt waar onderscheid op subfamilie en tribus niveau kan worden gemaakt. Enkele Motmuggen zijn op soortniveau te onderscheiden.

zie
Fotodeterminatie motmuggen Weia,2018.

VERDERE DETAILS FOTODETERMINATIE TABEL WEIA REINBOUD OP WAARNEMING.NL.

Of Freeman, 1950 DETERMINATIESLEUTEL voor Britse soorten.

De kenmerken van motmuggen zijn: erg harig zowel op de borst als op de vleugels; de vleugelharen (die vaak soortkenmerkend zijn) vallen er gemakkelijk af bij vangst; de vleugeladering (aantal R aders 4 of 5) ; de vleugel lengte en verhouding vleugelbreedte tot vleugellengte is een secundair determinatiekenmerk voor veel soorten. Getallen zijn gegeven in door Weia samengestelde tabel.

De motmuggen zijn kort en gebogen. Het eerste buiksegment (sterniet) is sterk gereduceerd waardoor de rug langer is dan de buik. Het achterlijf is daardoor gekromd.

Onderverdeling Familie PSYCHODIDAE