HOME

<< back

Tanypezidae

Langpootvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Tanipeza longimana Tanipeza longimana
Tanipeza longimana Langpootvlieg (♂)

Langpootvliegen Weetjes

Er is binnen Europa maar een soort Tanipeza longimana. Het is een alert en snel bewegend vliegje, wat voorkomt in de ondergroei van vochtige loofbossen, vaak met water dichtbij.

Fotografie Weetjes

Opvallend zijn de zilverachtige vlekken op de flanken die onder bepaalde hoek prachtig oplichten. Ook heeft hij een zilvervlek op het achterste deel van het voorhoofd oftewel de frons. Levende beesten hebben mooie rode ogen

Mogelijke look-alikes

Ze lijken wel wat op Anthomyzidae met hun ranke slanke lange lijf en de verwante Micropezidae Spillebeenvliegen vanwege hun lange dunne poten.

Andere Bronnen

foto's op waarneming.nl

BOVEN