HOME

<< back

Tephritidae Boorvliegen

Boorvliegen Weetjes

Fotografie weetjes

Mogelijke look-alikes

Andere bronnen


Acidia cognata Acidia cognata
Acidia cognata Hoefbladboorvlieg (♀)
Anomoia purmunda Anomoia purmunda
Anomoia purmunda Meidoornboorvlieg (♂)
Campiglossa malaris
Campiglossa malaris Gevlekte kruiskruidboorvlieg (♀)
Campiglossa misella Campiglossa misella
Campiglossa misella Donkere alsemboorvlieg (♂)
Campiglossa plantaginis
Campiglossa plantaginis Zulte boorvlieg (♂,♀) Lijkt met vleugel op Dioxyne bidentis maar heeft een gele kop, terwijl D. bidentis een wittige kop heeft.
Chaetorellia jaceae Chaetorellia jaceae Chaetorellia jaceae
Chaetorellia jaceae Kleine knoopkruidboorvlieg (♂)
Chaetostomella cylindrica
Chaetostomella cylindrica Gebandeerde composietboorvlieg (♀)
Chetostoma curvinerve Chetostoma curvinerve
Chetostoma curvinerve Borstelbekboorvlieg (♀) foto's Oeds Offringa
Dioxyna bidentis Dioxyna bidentis Dioxyna bidentis Dioxyna bidentis
Dioxyna bidentis Tandzaadboorvlieg (♂)
Euleia heraclei Euleia heraclei Euleia heraclei Euleia heraclei
Euleia heraclei Grote schermbloemboorvlieg
Merzomyia westermanni Merzomyia westermanni
Merzomyia westermanni Jakobskruiskruidboorvlieg
Oxyna flavipennis Oxyna flavipennis
Oxyna flavipennis Grote duizendbladboorvlieg (♀)
Oxyna parietina Oxyna parietina Oxyna parietina
Oxyna parietina Bijvoetboorvlieg (♀)
Philophylla caesio Philophylla caesio
Philophylla caesio Brandnetelboorvlieg (♀)
Sphenella marginata
Sphenella marginata Gebandeerde kruiskruidboorvlieg
Tephritis angustipennis Tephritis angustipennis
Tephritis angustipennis Bertramboorvlieg (♀)
Tephritis bardanae Tephritis bardanae Tephritis bardanae
Tephritis bardanae Donkere klitboorvlieg (♀)
Tephritis cometa Tephritis cometa
Tephritis cometa Gesterde vederdistelboorvlieg (♂,♀)
Tephritis crepidis Tephritis crepidis
Tephritis crepidis Groot-streepzaadboorvlieg (♂,♀)
Tephritis formosa Tephritis formosa
Tephritis formosa Donkere melkdistelboorvlieg (♂,♀)
Tephritis hyoscyami Tephritis hyoscyami Tephritis hyoscyami Tephritis hyoscyami
Tephritis hyoscyami Grijze distelboorvlieg (♂,♂,♀,♂+♀)
Tephritis neesii Tephritis neesii Tephritis neesii Tephritis neesii
Tephritis neesii Nees' boorvlieg (♂,♀,♀,♂+♀)
Tephritis ruralis Tephritis ruralis Tephritis ruralis
Tephritis ruralis Muizenoortje boorvlieg (♀,♀,-)
Tephritis vespertina Tephritis vespertina
Tephritis vespertina Biggenkruidboorvlieg (♂,♂+♀)
Terellia ruficauda Terellia ruficauda
Terellia ruficauda Gevlekte vederdistelboorvlieg (♀)
Terellia tussilaginis Terellia tussilaginis Terellia tussilaginis Terellia tussilaginis Terellia tussilaginis Terellia tussilaginis
Terellia tussilaginis Gele klitboorvlieg (♂,♀,♀,♂+♀,♂+♀, eileggend ♀)
Trupanea stellata Trupanea stellata
Trupanea stellata Kleine sterboorvlieg (♀)
Trypeta zoe Trypeta zoe Trypeta zoe
Trypeta zoe Tweevormige composietenboorvlieg (♂,♂,-)
Urophora cardui Urophora cardui Urophora cardui Urophora cardui Urophora cardui Urophora cardui
Urophora cardui Akkerdistelgalboorvlieg
Urophora stylata Urophora stylata Urophora stylata Urophora stylata Urophora stylata Urophora stylata
Urophora stylata Vederdistelgalboorvlieg (3♂, 3♀)
Xyphosia miliaria Xyphosia miliaria Xyphosia miliaria Xyphosia miliaria
Xyphosia miliaria Akkerdistelboorvlieg (♂,♀,♀,♂+♀)

Boorvliegen Weetjes

ALLES OVER BOORVLIEGEN zie John Smit (2010) De Nederlandse Boorvliegen, uitgebreid beschreven en geillustreerd, met vleugeltekeningen van alle soorten door Adri Karman. (15 Euro) als deeltje uit de serie Entomologische tabellen nr 5 2010.

Zie ook de publicatie van John Smit en Dick Belgers (2011) over Interessante waarnemingen van boorvliegen en prachtvliegen is HIER.

Er zijn in Nederland 83 soorten boorvliegen. De vliegen heten boorvliegen omdat de vrouwtjes met hun stevige legboor gaatjes boren in plantendelen, veelal een bloemknop, om daar een eitje in te leggen. Sommige boorvliegsoorten hebben slechts één specifieke waardplant waar ze hun eitjes op leggen. Andere boorvliegen hebben meerdere plantensoorten als waardplant.

De meeste waardplanten komen uit de plantenfamilie van de composieten, zoals distelsoorten, kruiskruid, bertram, bijvoet, tandzaad, biggenkruid, muizenoortje, zulte.

De boorvliegen zijn grotendeels te onderscheiden op vleugeltekening. Maar verschillen zijn soms miniem en je moet dan weten waarnaar je moet kijken, zoals vlekjes op de vleugeltop en aan weerszijden van de dwarsaders enz.

De meeste soorten overwinteren als pop. Een aantal soorten overwintert als imago. Soorten die we vonden in de struikheide in de koude maanden en die hier blijkbaar overwinteren zijn Tephritis cometa, T. neesii, T. vespertina. De algemene Tandzaadboorvlieg Dioxyna bidentis komt in de koude periode en vroege lente ook in de bebouwde omgeving voor. Donkere alsemboorvlieg Campiglossa misella en Akkerdistelgalboorvlieg Urophora cardui worden ook waargenomen in het vroege voorjaar.

De boorvliegen hebben zeer interessante paringsrituelen met vleugelwapperen, feromoonverspreiding, trophallaxis oftewel vochtuitwisseling met de monddelen tussen het mannetje en vrouwtje. Voor uitgebreide informatie zie het reeds genoemde boekje De Nederlandse Boorvliegen John Smit, 2010.

.
Tephritis hyoscyami Tephritis hyoscyami Tephritis hyoscyami
Feromoonklieren hier opgezwollen bij het mannetje van de Grijze Distelboorvlieg Foto's John Bouwmans

Fotografie Weetjes

Foto's van de vleugeltekening is belangrijk. Andere belangrijke kenmerken zijn o.a. de vorm en relatieve lengte van de legboor van het vrouwtje en de rugtekening, de kop beharing.

Check ook even Pristurus met filmpjes van boorvliegen zie 63. Tephritidae

Bovenstaande filmpjes van Pristurus eigen werk vallen onder Creative Common Licence CC BY-SA 3.0 en is verspreid via Wikimedia Commons.

Mogelijke look-alikes

Verwarring is mogelijk met allerlei vliegen met vleugelvlekken uit meerdere families zoals de Fruitvliegen, Lauxaniidae, Opomyzidae, Pallopteridae, Prachtvliegen/ Ulidiidae en Slakkendoders zoals de prachtig gevlekte Trypetoptera punctata.

Meiosimyza decempunctata Minettia inusta
Familie Lauxaniidae Soorten Meiosimyza decempunctata en Minettia inusta
Palloptera quinquemaculata
Familie Pallopteridae Soort Palloptera quinquemaculata
Trypetoptera punctulata
Familie Sciomyzidae Slakkendoders Soort Trypetoptera punctulata
Ceroxys urticae
Familie Prachtvliegen Ulidiidae Soort Ceroxys urticae

Andere Bronnen

ALLES OVER BOORVLIEGEN zie John Smit (2010) De Nederlandse Boorvliegen, uitgebreid beschreven en geillustreerd, met vleugeltekeningen van alle soorten door Adri Karman. (15 Euro) als deeltje uit de serie Entomologische tabellen nr 5 2010.

John Smit en Dick Belgers (2011) Interessante waarnemingen van Boorvliegen en Prachtvliegen .


BOVEN