HOME

<< back

Therevidae Viltvliegen

Viltvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Dialineura anilis Dialineura anilis
Dialineura anilis (♀)
Thereva nobilitata Thereva nobilitata Thereva nobilitata Thereva nobilitata
Thereva nobilitata (2♂, 2♀)
Thereva plebeja(f) Thereva plebeja(f)
Thereva plebeja (2♀)
Thereva cinifera Thereva cinifera Thereva cinifera Thereva cinifera Thereva cinifera
Thereva Thereva cinifera (♂)
Thereva unica Thereva unica Thereva unica Thereva unica
Thereva unica (was bipunctata)
Thereva spec.(1) Thereva spec.(1)
Thereva spec.(nr.1)(♂)
Thereva spec.(2) Thereva spec.(2)
Thereva spec.(nr.2)(♂)
Thereva spec.(3) Thereva spec.(3)
Thereva spec.(nr.3)(♂)
Thereva spec.(4) Thereva spec.(4) Thereva spec.(4) Thereva spec.(4)
Thereva spec.(nr.4)

Viltvliegen Weetjes

Er zijn 13 soorten Viltvliegen in Nederland. De genera Thereva 8 soorten, Acrosanthe, Dialineura en Pandivrillia elk 1 soort, en Cliorisma 2 soorten. Ze zijn harig, lang en small 6-14 mm.

Het voorhoofd (frons)is bij het vrouwtje van sommige soorten glanzend zwart en dit "brilletje" is karakteristiek voor sommige soorten (zie boven Thereva plebeja).

De larven leven onder dode bomen en takken in zandige gebieden. Ze prederen op kleine invertebraten vooral keverlarven. De adulten zijn geen rovers maar voeden zich met nectar, planten sappen en dierlijk vocht of ander organisch materiaal. In droge gebieden vind je ze vaak in de buurt van water.

De adulten zitten soms laag bij de grond of op de grond (bijv. Dialineura en Acrosanthe). Ook vind je de viltvliegen op struiken en sporadisch op bloemplanten. Ze bewegen langzaam maar zijn wel alert.

Determinatietabel van Mark van Veen

In tabel van Mark van Veen wordt nog oude naam Thereva bipunctata gebruikt dit is nu Thereva unica. Thereva unica is echter groter dan de bipunctata (volgens Mark van Veen tot 8,5 mm). De mannetjes Thereva unica die ik ving zijn ong. 10,5 mm.

Fotografie Weetjes

Foto's van de vleugels, achterlijf en kop van opzij en van voren zijn belangrijk voor determinatie. Ook is soms het aantal DC borstelharen op de rug en de rugtekening met of zonder duidelijke gele strepen belangrijk. Zie de determinatietabel van Mark Veen voor andere kenmerken. De Thereva soorten zijn onderling niet zo gemakkelijk te onderscheiden en aanvullend microscopisch onderzoek is soms nodig.

Mogelijke look-alikes

De Viltvliegen lijken door hun harigheid wel op Wolzwevers Bombyliidae, door hun vorm op Roofvliegen Asilidae en op Snipvliegen Rhagionidae

Andere Bronnen

BOVEN