HOME

<< back

Trichoceridae Wintermuggen

Wintermuggen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Trichocera annulata Trichocera annulata Trichocera annulata
Trichocera annulata
Trichocera hiemalis Trichocera hiemalis Trichocera hiemalis Trichocera hiemalis
Trichocera hiemalis(m)
Trichocera major Trichocera major Trichocera major Trichocera major Trichocera major Trichocera major Trichocera major
Trichocera major
Trichocera parva(m) Trichocera parva(m)
Trichocera parva Zie Onderbroken genitaalbrug
Trichocera regelationis(m)
Trichocera regelationis
Trichocera rufescens(m) Trichocera rufescens(m) Trichocera rufescens(f) Trichocera rufescens(f) Trichocera rufescens(f) Trichocera rufescens(f)
Trichocera rufescens
Trichocera saltator(m) Trichocera saltator(m) Trichocera saltator(f) Trichocera saltator(f)
Trichocera saltator(m,f)

Wintermuggen Weetjes

Er zijn in Nederland 7 soorten.Alle soorten zijn hierboven afgebeeld. Zoals de naam al aanduidt komen ze vooral voor in de late herfst en winterperiode.

De afgebeelde soorten Trichocera annulata, T. saltator en T.regelationis zijn vrij algemeen. Trichocera annulata kan gemakkelijk worden onderscheiden door donkere ringen op het achterlijf. Trichocera regelationis heeft verdonkerde dwarsaders. De andere soorten zijn verder te onderscheiden op vleugeltekening en genitalien.

Trichocera rufulentis is nog niet gemeld voor Nederland, maar zou kunnen voorkomen.

voor een tabel van Trichoceridae Peeters en Oosterbroek.

Fotografie Weetjes

De wintermuggen zijn vooral te vinden in wat vochtiger omgeving zowel open gebieden als in bossen. De Trichocera saltator was in onze waarnemingen veruit de meest algemene. Sommige soorten zijn o.a. te vinden bij paddenstoelen. Bosbesvegetaties onder bos zijn vaak wat vochtiger dan de bladbodem omgeving en kunnen grote aantallen wintermuggen herbergen.

Mogelijke look-alikes

De Wintermuggen lijken op andere langlijvige muggen zoals de Limoniidae. In het winterseizoen komen behalve de wintermuggen niet veel soorten muggen voor uitgezonderd sommige Limoniidae.

Andere Bronnen

BOVEN