HOME

<< back

Ulidiidae Prachtvliegen

Prachtvliegen weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Ceroxys urticae Ceroxys urticae
Ceroxys urticae
Herina frondescentiae Herina frondescentiae Herina frondescentiae
Herina frondescentiae
Herina palustris Herina palustris
Herina palustris
Melieria crassipennis Melieria crassipennis
Melieria crassipennis
Melieria omissa Melieria omissa Melieria omissa
Melieria omissa
Melieria picta Melieria picta Melieria picta
Melieria picta
Physiphora alceae
Physiphora alceae
Seioptera vibrans Seioptera vibrans Seioptera vibrans
Seioptera vibrans
Tetanops myopina Tetanops myopina
Tetanops myopina
Tetanops Tetanops
Tetanops sintenisi (foto J.A. van Erkelens)

Prachtvliegen Weetjes

De Ulidiidae zijn onderverdeeld in twee subfamilies de Otitinae en Ulidiinae. Alle soorten in Nederland behoren tot de Otitinae behalve Physiphora alcaea. De laatste heeft uitgebreide paringsrituelen waarbij het mannetje met de voorpoten op het vrouwtje klopt en het vrouwtje het mannetje in de nekt grijpt en ronddraait. Ze hebben uitgebreide monddelen zoals bij de verwante Platystomatidae Prachtvliegen. De zeer zeldzame Callipistromyia annulipes heeft ook gecompliceerde paringsrituelen. Deze soort is o.a gevonden in Natuurgebied De Meinweg.

Er zijn 14 soorten in Nederland. Een aantal vind je in dichte oevervegetatie van riet en andere waterplanten. Kustsoorten zijn te vinden in de genera Ceroxys, Herina en Melieria. Melieria cava, M. omissa en M. picta zijn alleen te vinden op schorren, M. cava alleen op zilte schorren en M. omissa vooral op riet op zilte schorren. Melieria crassipennis is een meer algemeen voorkomende soort die zowel aan de kust en in het binnenland voorkomt met voorkeur voor rietoevers. Ceroxys urticae komt ook voor in zilte kustgebieden zoals schorren met riet als zoetwatergebieden in het binnenland. Herina palustris vind je in kustgebieden en Herina frondescentiae in vochtige duinvalleien en dichte slootvegetaties in veengebieden.

Seioptera vibrans komt in allerlei gebieden voor met altijd wel water in de buurt. Deze soort is een vleeseter (carnivoor), die zich voedt met rupsen. cicaden, bladluizen en ook een aaseter is. De larve van deze soort is een vegetatier die eet van rottend bladafval.

Otitis soorten vind je in het binnenland Otitis guttata in moerasbos in rivierengebieden en Otitis formosa is tot nu alleen bekend bij het grintgat van de Sint Pietersberg in Zuid Limburg.

Myennis octopunctata is een algemene soort van broekbossen en oevers in 'populierengebieden'.

Een paar soorten zijn te vinden in droge gebieden zoals Tetanops myopina. De adulten vind je in wortel en verterende plantendelen van Helm(gras) in de duinen en in stuifzandgebieden. Ze lijken wel iets op blaaskopvliegen met de 'opgezwollen' kop.

Physiphora alcaea bezoekt bloemen zoals Boerenwormkruid en witte schermbloemen en zijn ook in gebiedjes met volkstuinen etc. te vinden.

De larven van de Ulidiidae vind je het meest in rottende stengels en wortels. Sommige larven brengen schade toe door vraat aan suikerbieten, uien en maiskolven.

Fotografie Weetjes

De meeste soorten zijn te onderscheiden op soort-specifieke fraaie vleugeltekening en vorm van kop en derde antennelid (flagellomeer). Karakteristiek is het vleugelwapperen in dreiging (om territorria te verdedigen?). Voor sommigen soorten moet je ook onder de bladeren kijken bijv. Seioptera vibrans, of diep in de vegetatie en tussen bladstengels en plantenwortels. De Ulidiidae adulten vind je in de zomerperiode met de meeste soorten actief in mei-juli.

Mogelijke look-alikes

De Ulidiidae Prachtvliegen zijn verwant aan de Platystomatidae Prachtvliegen. Ze hebben gemeen dat ze wapperen met de vleugels.

Andere Bronnen

Op waarneming.nl vind je de meeste soorten afgebeeld op de Ulidiidae familie pagina zie hier.

Artikel van John Smit over Melieria picta en andere Prachtvliegen.

Key to the British Ulidiidae Mike Hackston based on Hennig, 1939

BOVEN