HOME

<< back

Xylomyidae "Bastvliegen"

"Bastvliegen" weetjes
Fotografie weetjes
Mogelijke look-alikes
Andere bronnen

Solva marginata Dikdijbastvlieg Solva marginata Dikdijbastvlieg
Solva marginata Dikdijbastvlieg (♀)
Xylomyia maculata
Xylomyia maculata Wespbastvlieg

bron foto Xylomyia maculata Diptera.info forum zie :https://www.diptera.info/forum/viewthread.php?thread_id=55903

"Bastvliegen" Weetjes

Er zijn in Nederland 2 soorten. Solva marginata en Xylomyia maculata. Het zijn grote slanke vliegen van 12-20mm lang. Solva marginata is algemeen, heeft een geel scutellum en dikke gele dijen. Xylomyia maculata Wespbastvlieg is zeldzaam.

Ze zitten vaak op boomstammen waar ze hun eitjes leggen. De larven leven onder de boombast/ boomschors van loofbomen vooral populieren en voeden zich met dode insecten larven en andere kleine ongewervelden.

Soms zitten de larven in groepen bijelkaar

Determinatiesleutel van "Bastvliegen" van Ben Brugge verwerkt door Paul Beuk

Fotografie Weetjes

Er zijn nog maar weinig foto's van Xylomya maculata.

Mogelijke look-alikes

De "Bastvliegen onderscheiden zich duidelijk van andere soorten vliegen door vleugeltekening, beharing en gele beharing en geel schildje. Vooral de wespvlieg Xylomya maculata lijken op wespen met hun gele vlekken tekening.

Ze lijken wel iets op roofvliegen maar zijn minder harig. In de vleugel hebben ze een gesloten cel zoals ook voorkomt bij de Wapenvliegen Stratiomyidae waaraan ze het meest verwant zijn.

Andere Bronnen

BOVEN